skip to Main Content

På Radar arbetar vi tvärdisciplinärt mellan och inom fem teman Arkitektur, Landskapsarkitektur, Planering, Stadsbyggnad och Stadsliv.

På Radar arbetar vi tvärdisciplinärt mellan och inom fem teman Arkitektur, Landskapsarkitektur, Planering, Stadsbyggnad och Stadsliv.

Radar skapar framtidens betydelsefulla miljöer genom sinnlig gestaltning och omtänksamt genomförande. Så sammanfattas vår strävan, oavsett det är en förstudie för ett bostadskvarter, en detaljplan eller en strategi för en stadsdel. Med människan som utgångspunkt för uppdragen blir skalan human och tilltalande. Utifrån ett helhetsperspektiv utvecklas förslagen med kloka avvägningar.

Projekt

Kvarteret Tärnan Varberg

Vegeljung ny stadsdel, Ängelholm

Fredriksborg, Örgryte

Renovering passivhus Stacken

Återbrukshuset Bråta

Vind och gård Tredje Långgatan

Fjällbo Park

BRF Västgötagatan

BUP-mottagning Krokslätts VC

Klättergym, Stenkullen

Hyresrätter i Östra Kålltorp

Nya Hovås

Gibraltarvallen, Get a Lott

Förskolegård Tuve

Hemköp Särö centrum

Borås stad, väven

Fleminghallen Huddinge

Ombyggnation Platågatan, Lunden

Koltrasten Pedagogen Park

Fastighetsutveckling Frihamnen

Plisseringen Gamlestadens fabriker

Kv Oxhuvudet, Brämaregården

Stora Hamnkanalen

Pedagogen Park Mölndal

Detaljplan kulturskola, Eslöv

Kv Häggen Vasastan

Sahlgrenska Life

Kungsbacka innerstad

Uppsala Life Arena

Havsnära villor Ugglarp

BVC-mottagning Nordmanna VC

Detaljplan Backaplan

Exploatörsdrivet i Wendelstrand

Bytespunkter Göta älv

Tröingeberg Falkenberg

Stenen Tvååker

ILKA

Stadsutveckling Byfogdegatan

Maria Forum Helsingborg

Ärlevägen Floda

Fritidshus Ulebergshamn

Skara ishall

Sociala konsekvensanalyser

Fjällbäckstorget Idre

FÖP Krokek och Strömsfors

Kanikenäsholmen Karlstad

Ungdomsmottagning Nordmanna VC

Detaljplan Stehag, Eslöv

Kvibergsskolan F–3

Space syntaxanalys i Värnamo

FÖP Melby, Landsjö och Löfstad

Fyrstrandsbyn, Varberg

Campus Lundby

Utvecklingsplan för Halmstads stränder

Process kring planansökan

Strukturstudier Norrköping

Fritidshus Kyrkesund Tjörn

Innergård på Krokslätts VC

Bua hamnplan

Carnegie brygga

Detaljplan Renströmsparken

Kungälvs Natursten

Ungdomsmottagning Krokslätts VC

FÖP Lidköping

BRF Lanternavägen

Linbanestation Wieselgrensplatsen

REHAB-mottagning, Solgärde VC

Brf Hemvärnsvägen

Ungdomsmottagning Mölnlycke VC

Strategisk utveckling för Bostadsbolaget

Onsala Gårdar

Kvalitetsprogram Inre hamnen Norrköping

Dialog Landvetter C

Stadsutvecklingsprogram Lindholmen

Amiralstaden Malmö

Bostadsgård för BRF Vindragaren

Sankt Anna destinationsutveckling

MBHV-mottagning Solgärde VC

Vision Tyrislöt

Stadsbyggnadsstrategi Kungsbacka

Gård för Västerport

Markanvisningar: program och tävlingsledning

Norrköpings jordbruksmark

Västerport Varberg

Dagvatten och urbant huvudstråk Södra Munksjön

Detaljplan Kungsfisken

Mimersvägen Sävedalen

Stråkanalyser Trollhättan

BVC-mottagning, Solgärde VC

Detaljplan Litteraturgatan

Översiktsplan Bollebygd

Kvilledalen

Kv Öljetten Södra Munksjön

Ny skola Björkö

Dialoger Ale kommun

Nya Vallhamra torg

Gamlestadens fabriker

Grönytefaktor i Jönköping

Danaplatsen

Nya Parken Norrköping

Sök