skip to Main Content

På Radar arbetar vi tvärdisciplinärt mellan och inom fem teman Arkitektur, Landskapsarkitektur, Planering, Stadsbyggnad och Stadsliv.

På Radar arbetar vi tvärdisciplinärt mellan och inom fem teman Arkitektur, Landskapsarkitektur, Planering, Stadsbyggnad och Stadsliv.

Radar skapar framtidens betydelsefulla miljöer genom sinnlig gestaltning och omtänksamt genomförande. Så sammanfattas vår strävan, oavsett det är en förstudie för ett bostadskvarter, en detaljplan eller en strategi för en stadsdel. Med människan som utgångspunkt för uppdragen blir skalan human och tilltalande. Utifrån ett helhetsperspektiv utvecklas förslagen med kloka avvägningar.

Projekt

Kvalitetsprogram Vegeljung

Barnkonsekvensanalys, Slottsmöllan

Yllefabriken, Eslöv

Kv Oxhuvudet, Brämaregården

Sagodraken, Tynnered

Brunnshög, Lund. Egen regi

Kvarteret Tärnan Varberg

Dialog Ronna

Halmstad nya stationsstad

Rosenlundsplatsen och Hvitfeldtsplatsen, Göteborg

Örgryte Höjd

Fjällbo Park

Vision Mullsjö centrum

Bostadsgårdar Östra Kålltorp

Fleminghallen Huddinge

Skolgård Tröingeskolan

Bostadsgård Pedagogen Park

Oluff gångtunnel, Partille

Plisseringen Gamlestadens fabriker

BRF Västgötagatan

FÖP Melby, Landsjö och Löfstad

Återbrukshuset Bråta

Kanikenäsholmen Karlstad

Bostadsgård Kv Oxhuvudet, Brämaregården

Pedagogen Park Mölndal

Uppsala Life Arena

Kungälvs Natursten

Bostadsgård Koltrasten Pedagogen Park

Koltrasten Pedagogen Park

Renovering passivhus Stacken

Ombyggnation Platågatan, Lunden

Vegeholms ljung

Gibraltarvallen, Get a Lott

Vind och gård Tredje Långgatan

BUP-mottagning Krokslätts VC

Klättergym, Stenkullen

Hyresrätter i Östra Kålltorp

Nya Hovås

Förskolegård Tuve

Hemköp Särö centrum

Borås stad, väven

Kajskjul 113

Stora Hamnkanalen

Kulturskola, Eslöv

Kv Häggen Vasastan

Sahlgrenska Life

Kungsbacka innerstad

Havsnära villor Ugglarp

BVC-mottagning Nordmanna VC

ILKA för strategisk planering

Backaplan

Wendelstrand

Bytespunkter Göta älv

Tröingeberg Falkenberg

Stenen Tvååker

Stadsutveckling Byfogdegatan

Maria Forum Helsingborg

Ärlevägen, Floda. Egen regi

Fritidshus Ulebergshamn

Skara ishall

Sociala konsekvensanalyser

Fjällbäckstorget Idre

FÖP Krokek och Strömsfors

Ungdomsmottagning Nordmanna VC

Eslöv

Innergård på Krokslätts VC

Kvibergsskolan F–3

Space syntaxanalys i Värnamo

Fyrstrandsbyn, Varberg

Campus Lundby

Utvecklingsplan för Halmstads stränder

Process kring planansökan

Strukturstudier Svärtinge mm

Ungdomsmottagning Mölnlycke VC

Fritidshus Kyrkesund Tjörn

Bua hamnplan

Carnegie brygga

Renströmsparken

Ungdomsmottagning Krokslätts VC

FÖP Lidköping

BRF Lanternavägen

Linbanestation Wieselgrensplatsen

REHAB-mottagning, Solgärde VC

Amiralstaden Malmö

Brf Hemvärnsvägen

Strategisk utveckling för Bostadsbolaget

Onsala Gårdar

Kvalitetsprogram Inre hamnen Norrköping

Dialog Landvetter C

Stadsutvecklingsprogram Lindholmen

Bostadsgård för BRF Vindragaren

Sankt Anna destinationsutveckling

MBHV-mottagning Solgärde VC

Vision Tyrislöt

Mimersvägen, Sävedalen. Egen regi

Stadsbyggnadsstrategi Kungsbacka

Gård för Västerport

Markanvisningar: program och tävlingsledning

Norrköpings jordbruksmark

Dagvatten och urbant huvudstråk Södra Munksjön

Kungsfisken

Stråkanalyser Trollhättan

BVC-mottagning, Solgärde VC

Litteraturgatan

Översiktsplan Bollebygd

Kvilledalen

Kv Öljetten Södra Munksjön

Ny skola Björkö

Dialoger Ale kommun

Nya Vallhamra torg

Gamlestadens fabriker

Grönytefaktor i Jönköping

Danaplatsen

Nya Parken Norrköping

Sök