skip to Main Content

På Radar arbetar vi tvärdisciplinärt mellan och inom fem teman Arkitektur, Landskapsarkitektur, Planering, Stadsbyggnad och Stadsliv.

På Radar arbetar vi tvärdisciplinärt mellan och inom fem teman Arkitektur, Landskapsarkitektur, Planering, Stadsbyggnad och Stadsliv.

Radar skapar framtidens betydelsefulla miljöer genom sinnlig gestaltning och omtänksamt genomförande. Så sammanfattas vår strävan, oavsett det är en förstudie för ett bostadskvarter, en detaljplan eller en strategi för en stadsdel. Med människan som utgångspunkt för uppdragen blir skalan human och tilltalande. Utifrån ett helhetsperspektiv utvecklas förslagen med kloka avvägningar.

Projekt

Fjällbo Park

Kvarteret Tärnan Varberg

Fleminghallen Huddinge

Rosenlundsplatsen och Hvitfeldtsplatsen, Göteborg

Skolgård Tröingeskolan

Oluff gångtunnel, Partille

Fredriksborg, Örgryte

Plisseringen Gamlestadens fabriker

Vision Mullsjö centrum

BRF Västgötagatan

FÖP Melby, Landsjö och Löfstad

Återbrukshuset Bråta

Kanikenäsholmen Karlstad

Bostadsgård Kv Oxhuvudet, Brämaregården

Kv Oxhuvudet, Brämaregården

Pedagogen Park Mölndal

Uppsala Life Arena

Bostadsgård Pedagogen Park

Kungälvs Natursten

Bostadsgård Koltrasten Pedagogen Park

Koltrasten Pedagogen Park

Renovering passivhus Stacken

Ombyggnation Platågatan, Lunden

Vegeljung ny stadsdel, Ängelholm

Gibraltarvallen, Get a Lott

Vind och gård Tredje Långgatan

BUP-mottagning Krokslätts VC

Klättergym, Stenkullen

Bostadsgårdar Östra Kålltorp

Hyresrätter i Östra Kålltorp

Nya Hovås

Förskolegård Tuve

Hemköp Särö centrum

Borås stad, väven

Fastighetsutveckling Frihamnen

Stora Hamnkanalen

Detaljplan kulturskola, Eslöv

Kv Häggen Vasastan

Sahlgrenska Life

Kungsbacka innerstad

Havsnära villor Ugglarp

BVC-mottagning Nordmanna VC

ILKA

Detaljplan Backaplan

Exploatörsdrivet i Wendelstrand

Bytespunkter Göta älv

Tröingeberg Falkenberg

Stenen Tvååker

Stadsutveckling Byfogdegatan

Maria Forum Helsingborg

Ärlevägen Floda

Fritidshus Ulebergshamn

Skara ishall

Sociala konsekvensanalyser

Fjällbäckstorget Idre

FÖP Krokek och Strömsfors

Ungdomsmottagning Nordmanna VC

Detaljplan Stehag, Eslöv

Innergård på Krokslätts VC

Kvibergsskolan F–3

Space syntaxanalys i Värnamo

Fyrstrandsbyn, Varberg

Campus Lundby

Utvecklingsplan för Halmstads stränder

Process kring planansökan

Strukturstudier Norrköping

Ungdomsmottagning Mölnlycke VC

Fritidshus Kyrkesund Tjörn

Bua hamnplan

Carnegie brygga

Detaljplan Renströmsparken

Ungdomsmottagning Krokslätts VC

FÖP Lidköping

BRF Lanternavägen

Linbanestation Wieselgrensplatsen

REHAB-mottagning, Solgärde VC

Amiralstaden Malmö

Brf Hemvärnsvägen

Strategisk utveckling för Bostadsbolaget

Onsala Gårdar

Kvalitetsprogram Inre hamnen Norrköping

Dialog Landvetter C

Stadsutvecklingsprogram Lindholmen

Västerport Varberg

Bostadsgård för BRF Vindragaren

Sankt Anna destinationsutveckling

MBHV-mottagning Solgärde VC

Vision Tyrislöt

Mimersvägen Sävedalen

Stadsbyggnadsstrategi Kungsbacka

Gård för Västerport

Markanvisningar: program och tävlingsledning

Norrköpings jordbruksmark

Dagvatten och urbant huvudstråk Södra Munksjön

Detaljplan Kungsfisken

Stråkanalyser Trollhättan

BVC-mottagning, Solgärde VC

Detaljplan Litteraturgatan

Översiktsplan Bollebygd

Kvilledalen

Kv Öljetten Södra Munksjön

Ny skola Björkö

Dialoger Ale kommun

Nya Vallhamra torg

Gamlestadens fabriker

Grönytefaktor i Jönköping

Danaplatsen

Nya Parken Norrköping

Sök