skip to Main Content

På Radar arbetar vi tvärdisciplinärt mellan och inom fem teman Arkitektur, Landskapsarkitektur, Planering, Stadsbyggnad och Stadsliv.

På Radar arbetar vi tvärdisciplinärt mellan och inom fem teman Arkitektur, Landskapsarkitektur, Planering, Stadsbyggnad och Stadsliv.

Radar skapar framtidens betydelsefulla miljöer genom sinnlig gestaltning och omtänksamt genomförande. Så sammanfattas vår strävan, oavsett det är en förstudie för ett bostadskvarter, en detaljplan eller en strategi för en stadsdel. Med människan som utgångspunkt för uppdragen blir skalan human och tilltalande. Utifrån ett helhetsperspektiv utvecklas förslagen med kloka avvägningar.

Projekt

Fredriksborg, Örgryte

Koltrasten Pedagogen Park

Plisseringen Gamlestadens fabriker

Kv Oxhuvudet, Brämaregården

Borås stad, väven

Stora Hamnkanalen

Pedagogen Park Mölndal

Hyresrätter i Östra Kålltorp

Kv Häggen Vasastan

Kungsbacka innerstad

Vegeljung ny stadsdel, Ängelholm

Kvarteret Tärnan Varberg

Gibraltarvallen, Get a Lott

Detaljplan Backaplan

Exploatörsdrivet i Wendelstrand

Sahlgrenska Life

Bytespunkter Göta älv

Tröingeberg Falkenberg

Stenen Tvååker

Vind och gård Tredje Långgatan

ILKA

Stadsutveckling Byfogdegatan

Fritidshus Ulebergshamn

Återbrukspaviljong Mölnlycke

Renovering passivhus Stacken

Fjällbo Park

Skara ishall

Sociala konsekvensanalyser

Fjällbäckstorget Idre

FÖP Krokek och Strömsfors

Kanikenäsholmen Karlstad

Detaljplan Stehag, Eslöv

Fleminghallen Huddinge

Kvibergsskolan F–3

Havsnära villor Ugglarp

Space syntaxanalys i Värnamo

Ärlevägen Floda

FÖP Melby, Landsjö och Löfstad

Fastighetsutveckling Frihamnen

Fyrstrandsbyn, Varberg

Campus Lundby

Utvecklingsplan för Halmstads stränder

Maria Forum Helsingborg

Process kring planansökan

Strukturstudier Norrköping

BVC-mottagning Nordmanna VC

Fritidshus Kyrkesund Tjörn

Bua hamnplan

Carnegie brygga

Detaljplan Renströmsparken

Ungdomsmottagning Krokslätts VC

FÖP Lidköping

Linbanestation Wieselgrensplatsen

REHAB-mottagning, Solgärde VC

Brf Hemvärnsvägen

Ungdomsmottagning Mölnlycke VC

Kungälvs Natursten

Strategisk utveckling för Bostadsbolaget

Onsala Gårdar

Kvalitetsprogram Inre hamnen Norrköping

BUP-mottagning Krokslätts VC

Uppsala Life Arena

Stadsutvecklingsprogram Lindholmen

Amiralstaden Malmö

Bostadsgård för BRF Vindragaren

Ungdomsmottagning Nordmanna VC

MBHV-mottagning Solgärde VC

Dialog Landvetter C

Vision Tyrislöt

Stadsbyggnadsstrategi Kungsbacka

Gård för Västerport

Markanvisningar: program och tävlingsledning

Norrköpings jordbruksmark

Västerport Varberg

Dagvatten och urbant huvudstråk Södra Munksjön

Detaljplan Kungsfisken

Mimersvägen Sävedalen

Sankt Anna destinationsutveckling

Stråkanalyser Trollhättan

BVC-mottagning, Solgärde VC

Detaljplan Litteraturgatan

Översiktsplan Bollebygd

Kvilledalen

Kv Öljetten Södra Munksjön

Ny skola Björkö

Dialoger Ale kommun

Innergård på Krokslätts VC

Nya Vallhamra torg

Gamlestadens fabriker

Grönytefaktor i Jönköping

BRF Lanternavägen

Danaplatsen

Nya Parken Norrköping

Sök