Skip to content

Kvarteret Tärnan i Varberg

Beställare Etikhus AB och Turessons Bygg AB
Utfört 2017/pågående
Ort Varberg
Uppdrag 80 lägenheter, sju stadsradhus samt verksamhetslokaler
Team Ulrik Neuendorf (A, uppdragsansvarig), Oskar Götestam (SB), Mikael Broberg (A och L) Elin Orstadius (A), John Bogren (A), Lina Lo Gillefalk (L), Michael Koucky (Koucky & partners)

I Oskarsdal i Varberg utvecklar Radar tillsammans med Etikhus det helt nya kvarteret Tärnan. Ett modernt kvarter med höga ambitioner om att skapa både hållbara bostäder och en hållbar livsstil för de boende. Kvarteret kommer att byggas i trä och omfattar 80 bostadsrätter, sju stadsradhus samt en bottenvåning med verksamhetslokaler.

Byggnadskropparna är uppdelade och varierar i bland annat höjdled och materialitet, allt för att skapa unika individer som ger en rikare  upplevelse av kvarteret. Kombinationen av trä som material och grönska både på gård och terrasser skapar en ombonad hemkänsla till kvarteret. Valet av närproducerat trä som primärt byggmaterial har dessutom gett en klimatbesparing från ca 2700 till 1100 ton koldioxid-ekvivalenter.

Ambitionen med Tärnan är en varierande och karaktärsfull gestaltning där träet kommer till tals såväl exteriört som interiört. Stommen utförs i KL-trä och på taket ligger antingen solceller eller sedum. Bottenvåningen kommer att utföras i tegel och ger en välkomnande och varm entré till kvarteret. En grön, lummig och ombonad gårdsmiljö och en stor gemensam terrass på taket skapar tillfällen för gemenskap, fest, odling och spontana möten. Platser där såväl de boende som de som arbetar i kvarteret kan mötas. Alla lägenheter och stadsradhus har balkong eller terrass mot väster eller söder. En variation i bostadsstorlekar och upplåtelseformer borgar för en rik social miljö.

Det centrala läget med gång- och cykelavstånd till centrum, tågstation och naturupplevelser gör att du kan låta bilen stå. Bostadsrättsföreningen kommer tillhandahålla bilpool, laddning för elbil och elcykel, ”leveranshub”, återbruksrum, delningsrum,-co-workingspace och en rad andra smarta lösningar för att det ska bli enkelt för de boende att leva hållbart.

Visualiseringar: Made-Up

Sök