Skip to content

Fjällbäckstorget, intill skidorten Idre Himmelfjäll

Beställare Gårda Johan Fastighets AB
Utfört 2020–pågående
Ort Idre Himmelsfjäll
Uppdrag Affärshus/galleria omfattande ca 3000 kvm handelsyta
Team Pär Thurfjell (A, uppdragsansvarig), Åsa Hultgren (A), Lina Lo Gillefalk (L), Clara Sandell (A), Charlotte Farrouch (A), Sophia Thurfjell (A), Linda Wedblad (L), Daniel Eriksson (L) och Mikael Broberg (A/L)

Vårt mest vintriga projekt hittills är Fjällbäckstorget, en satsning av Gårda-Johan Fastighets AB intill den nyetablerade skidorten Idre Himmelfjäll. Projektet syftar till att skapa en galleria på närmare 3000m2 som också kommer att innehålla en restaurang, ett gym, apotek, mataffär, kontor och flera butiker.

Projektet innefattar flera hållbarhetsaspekter. Förutom det uppenbara med det rekreativa i skidåkning, mountainbiking och vandring kommer byggnaden resas i trästomme med vegetationstak. Idre Himmelfjäll är den första nya skidorten i Sverige på över tre decennier och visar därmed på en framtidstro i området och för hela skidsverige. Under vintern 2021 har vi lämnat in bygglovet till Älvdalens kommun.

Gestaltningen av projektet tar sin utgångspunkt i det designprogram som tagits fram lokalt av näringslivet o kommunen i samråd. I vår tolkning av detta har vi utgått från gestaltningen av taklandskapet, vilket utformats så att byggnadsvolymen ska delas upp i fler delar i anpassning till omgivning. Taklandskapet ger en volym med variation av fasaderna där långsidor samspelar med gavlar vilka tydliggörs och exponeras genom större andel glasytor.

Gestaltad som en modern träbyggnad med traditionella skiftesverk kommer projektet att utvecklas vidare genom detaljering kring takåsar, stolpar och fasader av både liggande panel, träspån och natursten.

Här hittar du en artikel om projektet med dess entreprenörer!

Sök