Skip to content

Bostadsgårdar Stenen, Tvååker

Beställare Etikhus AB
Utfört 2017–2019
Ort Tvååker
Uppdrag Bostadsgårdar till 38 hyresrätter, 38 bostadsrätter, 26 parhus, 5 villor
Team Monika Levan (L, uppdragsansvarig), Mikael Broberg (A/L), Louise Rådberg (L) Ulrik Neuendorf (A, uppdragsansvarig),

Bostadsprojektet Stenen utgår från ett tävlingsförslag i en markanvisningstävling vunnen av Radar och Etikhus 2017. På platsen, belägen i samhället Tvååker i Varbergs kommun uppförs 107 bostäder i olika upplåtelseformer och bostadstypologier. Vår ambition har varit att i en väldigt naturskön omgivning skapa en välintegrerad, inkluderande och hållbar boendemiljö där man kan leva ett riktigt gott vardagsliv.

Stenen är beläget i direkt anslutning till Tvååker med tillgång till fantastiska rekreationsområden och Övrevis idrottsplats och ligger endast en dryg mil från Varbergs centrum. Den lantliga miljön där barn och vuxna har en direktkoppling till naturen har varit en av utgångspunkterna för gestaltningen. Att skapa en ombonad, varierad och upplevelserik boendemiljö är en annan; det goda vardagslivet med genomtänkta mötesplatser, behagligt mikroklimat och gemensamma funktioner skapar grogrund för det behagliga levernet.

Projektet utvecklades utifrån ett utvecklat och uttalat hållbarhetstänk. Området har skapats med utgångspunkt att alla skall kunna bosätta sig här. Det finns en stor variation avseende upplåtelseformer och bostadsstorlekar. Området innehåller gemensamma cykelverkstäder, tvättstugor, växthus, odlingslotter, free-shops, lekytor, grillplatser etc. Utgångspunkten har varit att skapa grogrund för ett rikt socialt liv och en hållbar utveckling i praktiken. Byggnationen utförs i trä med höga krav på miljötänk gällande bland annat energiförbrukning och materialval och i området kommer elen till viss del att komma från egna solceller. Området kommer också att kompletteras med en kommunal förskola.

Läs mer om bostadsprojektet Stenen

Läs mer om projektet på Etikhus hemsida.

Sök