Skip to content

Om- och tillbyggnad av Hemköp i Särö centrum

Beställare JNP Fastighets AB
Utfört 2019–2022
Ort Särö, Kungsbacka kommun – nominerat till Kungsbacka kommuns arkitekturpris i kategorin Stadsmiljö 2022.
Uppdrag Om- och tillbyggnad av livsmedelsbutik. Ca 1700 m² BTA.
Team Ulrik Neuendorf (A Uppdragsansvarig arkitekt), Sebastian Pauly (A ), Katarina Jensen (A ), Anna Olofsson (A ), Joakim Haglund (Tillgänglighetssakkunnig)

Projektet ligger i Särö längs med 158:an och är en del av Särö centrum. Radar har arbetat tätt tillsammans med fastighetsägaren, tillika butiksägaren för Hemköpsbutiken. Initialt har en detaljplan utvecklats med utgångspunkt i Radars förslag och därefter har projektering och byggnation genomförts.

Syftet med den om- och tillbyggnad som har genomförts har varit att öka och modernisera butiken men också att gestalta en attraktiv och inbjudande exteriör som utvecklar hela centrumområdet. Ett enhetligt utseende där en naturfärgad träfasad klär hela butiken och där skyltprogram integrerats och ger ett modernt och stilfullt utseende som lyfter fram butiken på platsen.

Butiken har genomgått en omfattande interiör omvandling där bl.a. handelsytan har ökat och optimerats, lager- och lastzon har tillkommit och personalutrymmena har fräschats upp. En ny extern fiskbutik har också tillkommit och blivit en del av lokalerna och det erbjudande som Särö centrum innebär för de närboende. Omvandlingen har inneburit ett försäljningslyft för butiksinnehavaren och både kunder och personal har varit mycket positiva till den nya butiken.

Projektet är nominerat till Kungsbacka kommuns arkitekturpris i kategorin Stadsmiljö under 2022.

Radar har arbetat sedan starten av projektet under utvecklingen av detaljplanen och sen vidare med bygglov och projektering. Projektet är färdigställt och inflyttat under 2022.

Sök