Skip to content

Detaljplan för 250 bostäder, förskola och en park i Askim

Beställare Göteborgs Stad
Utfört 2021 – pågående
Ort Askim, Göteborg
Uppdrag Radar stöttar stadsbyggnadsförvaltningen i arbetet med att ta fram en detaljplan norr om Gamla Brottkärrsväge
Team Carin Celik Gustrin (Uppdragsansvarig P)

Radar stöttar stadsbyggnadsförvaltningen i arbetet med att ta fram en detaljplan för cirka 250 bostäder, en förskola och en bostadsnära park på ängar och berg, norr om Gamla Brottkärrsvägen i Askim.

Planförslaget innebär ett tillskott i form av villor, parhus och flerbostadshus samt förskoleverksamhet i ett område med befintlig villabebyggelse.

Illustrationskartan: Stadsbyggnadsförvaltningen Göteborgs stad

Sök