Skip to content

Plisseringen, ”morgondagens arbetsplats” i Gamlestadens fabriker

Beställare Platzer Fastigheter AB
Utfört 2018–pågående
Ort Göteborg
Uppdrag 10 000 kvm kontor och restaurang
Team Susanna Ringnér, (A, projektledare), Sofia Ahlberg (A), Katarina Jensen (A) och Mikael Hammerman (kulturmiljö för KMV Forum)

Gamlestadens fabriker är en fantastisk historisk industrimiljö, som tack vare infrastrukturförändringar och tillägg i form av pendeltågsstation, bostäder och kontor kopplats tätare in i stadsväven och blivit en del av centrala Göteborg. Här har vi fått uppdraget att rita ett konceptuellt förslag för en kontorsbyggnad som med avstamp i sitt historiska sammanhang rymmer morgondagens arbetsplatser.

Men vad innebär då ”morgondagens arbetsplats”? Hur främjar man människors kreativitet och hur berikar man områdets karaktär med nya funktioner och byggnader, snarare än att urvattna den? För att svara på sådana frågor inledde vi med att göra en analys av områdets karaktär och förutsättningar tillsammans med en översyn av vad forskningen säger om hur upplevelsen av arkitektur påverkar oss människor och vår kreativitet. Vårt förslag ”Plisseringen” är en byggnad som besitter utvalda kvaliteter som vi med dagens kunskap kan säga främjar kreativitet, samtidigt som den är generell nog att vara flexibel över tid. En noggrann analys av platsen gjorde även att funktionerna i byggnaden som är tillgängliga för allmänheten såsom restaurang, kaffelucka och uteserveringar gavs andra lägen än vad som initialt förefallit självklart, eftersom placeringar med bättre förutsättningar att stötta folklivet på platsen och i området identifierats.

Följ gärna utvecklingen av Gamlestadens fabriker här! Läs mer här

Visualiseringar TMRW och Liljewall visualisering

Sök