Skip to content

Tio havsnära villor i Ugglarp

Beställare Etikhus AB
Utfört 2019–2020
Ort Ugglarp, Falkenberg
Uppdrag Tio villor, gatuutformning
Team Sofia Ahlberg (A), Oskar Götestam (P)

En kort promenad från havet bland tallar, gärdesgårdar och sanddynor i det vackra halländska kustlandskapet ca femton kilometer söder om Falkenberg har Radar på uppdrag av Etikhus ritat tio villor på unika tomter.

Husen utgår från en grundvolym, vartill ett tillval innehållande master bedroom kan göras i form av en egen volym som placeras i vinkel till grundhuset, och länkas samman genom ett uppglasat rum med sedumtak. Detta ger variation när man rör sig genom området, skapar rumsligheter i trädgårdarna och ger husen en småskalighet som passar in i grannskap och landskap. Husen byggs i trä, från klimatbesparande stomme till grånad fasadpanel. Strama linjer i kombination med en färgsättning som harmonierar med landskapet.

Läs mer om projektet på här

Visualisering Made-Up

Sök