Skip to content

Sociala konsekvensanalyser

Beställare Göteborg stad, Göteborgs universitet, Älvstranden utveckling, m.fl.
Utfört Pågående
Ort Göteborg, m.fl.
Uppdrag Sociala konsekvensanalyser av olika slag
Team Joakim Forsemalm (SL, uppdragsansvarig), Anna Signal (P), Hilda Hallén (P), Olof Halvarsson (P)

Sociala konsekvensanalyser är idag standard att genomföra i allt från översiktlig planering till detaljplaneringsprojekt. Det finns en mängd olika sätt att genomföra sociala konsekvensanalyser, kommuner och företag utvecklar gärna egna sätt att arbeta på. För Radar är själva analysverktyget underordnat den empiriska kunskap som analysen måste bygga på – intervjuer, dialogsammanställningar, statistik över socioekonomiska och demografiska förutsättningar. Med en väl ihopsamlad empiri blir analysarbetet både logiskt och grundat i den vardagsverklighet vi förändrar med planer och skisser. Nedan listar vi några olika sammanhang i vilka vi genomfört sociala konsekvensanalyser.

  • För planeringen av linbana som del i Göteborgs kollektivtrafiknät, för Göteborgs stadsbyggnadskontor (2017)
  • För planering av ny förskola vid Biskopsgatan, för Göteborgs stadsbyggnadskontor (2017)
  • För utvecklingen av området kring Pumpgatan på Lindholmen i Göteborg, för Älvstranden utveckling (2017)
  • För utvecklingen av Sahlgrenskas sjukhus- och forskningsverksamhet, för Göteborgs stadsbyggnadskontor (2017)
  • För utvecklingen av DP för Renströmsparken, för Göteborgs stad (2016)
  • För arbetet med ny översiktsplan för Öckerö kommun samt FÖP för Björkö (2016)
  • För arbetet med översyn av aktuell översiktsplan för Ale kommun (2016)
  • För utvecklingen av samhället Tyrislöt i Söderköpings kommun (2015)
Sök