Skip to content

Inom tema Stadsbyggnad arbetar vi med Kvalitetsprogram, Markanvisningar, Områdesutveckling, Planansökningar & planstöd, Stadsutveckling och Strategier.

Inom tema Stadsbyggnad arbetar vi med Kvalitetsprogram, Markanvisningar, Områdesutveckling, Planansökningar & planstöd, Stadsutveckling och Strategier.

Kvalitetsprogram

För att den fulla potentialen ska uppnås för att stadsdelar som utvecklas över lång tid och av flera olika aktörer behövs samordning. Vi tar fram enkla och användbara program som beskriver de mest essentiella kvaliteterna för att en stadsdel ska blomstra.

Markanvisningar

Fastighetsägare som vill ha draghjälp att utveckla sitt bestånd och bjuda in aktörer som delar värderingar och målbild gör det bäst genom markanvisningar. Vi stöttar i processen fram till en markanvisning är klar och samordnar de olika frågor och de som behöver medverka för att få ett tilltalande förslag.

Områdesutveckling

Radar arbetar med utvecklingen av bostadsområden för både allmännyttan och privata beställare med större bestånd. Målet är alltid att skapa trygga och attraktiva miljöer som får de boende att bo kvar lite längre både tack vare områdets karaktär och innehåll, bostädernas kvaliteter och byggnadernas utformning. I alla uppdrag strävar vi efter att arbeta evidensbaserat och i nära samverkan med de boende för att skapa miljöer som blir unika och känns relevanta.

Oskar Götestam är ordförande i kunskapsgruppen för Områdesutveckling på CMB, Chalmers och ledamot i opertativa rådet för Citylab, Sweden Green Building Council.

Planansökningar och planstöd

Mark med potential saknar ofta detaljplan, eller så är gällande detaljplan inte anpassad för markägarens framtida behov. Vi stöttar markägare och fastighetsutvecklare som behöver en detaljplan för att utveckla sin fastighet på vägen mot ett positivt planbesked. Ofta börjar den resan med en planansökan, som beskriver en attraktiv målbild som vi hjälper till att ta fram, samt vägen att nå dit.

För en fastighetsägare och exploatör kan sakkunnigt stöd även i den fortsatta planprocessen ge trygghet och framdrift i processen från idé till lagakraftvunnen plan. Vår långa erfarenhet av fysisk planering, inte minst i detaljplaner, och av exploateringsskisser, fastighetsutveckling och exploatering gör att vi vet vad som krävs i den kommunala planprocessen och hjälper till med rätt underlag i rätt tid samtidigt som vi utvecklar och driver beställarens projekt framåt. Vårt fokus är exploatörens och vi är vana vid kommunens utgångspunkt i de allmänna intressena. Där är vi kittet i planprocessen.

Stadsutveckling

Stadsdelar utvecklas till intressanta urbana miljöer genom en strukturerad process mot ett tydligt mål. Med en evidensbaserad attityd arbetar vi med att skapa livfulla förslag.

Strategier

Staden tar lång tid att bygga och för att göra det både hållbart och målinriktat krävs en tydlig vision och strategier för nå målen. Vi stöttar med strategier kring genomförandefrågor, stadsbyggnad med mera.

Ansvarig temaledare: Magnus Larsson

Sök