skip to Main Content

Inom tema Stadsbyggnad arbetar vi med Kvalitetsprogram, Markanvisningar, Planansökningar, Stadsutveckling och Strategier.

Inom tema Stadsbyggnad arbetar vi med Kvalitetsprogram, Markanvisningar, Planansökningar, Stadsutveckling och Strategier.

Kvalitetsprogram

För att den fulla potentialen ska uppnås för att stadsdelar som utvecklas över lång tid och av flera olika aktörer behövs samordning. Vi tar fram enkla och användbara program som beskriver de mest essentiella kvaliteterna för att en stadsdel ska blomstra.

Markanvisningar

Fastighetsägare som vill ha draghjälp att utveckla sitt bestånd och bjuda in aktörer som delar värderingar och målbild gör det bäst genom markanvisningar. Vi stöttar i processen fram till en markanvisning är klar och samordnar de olika frågor och de som behöver medverka för att få ett tilltalande förslag.

Planansökningar

Ibland är den gällande detaljplanen inte synkroniserad med en plats specifika potential och den bebyggelse som finns där. Vi stöttar fastighetsutvecklare som vill uppåt och framåt genom att vara med och utveckla miljöer i olika sammanhang. Ofta börjar den resan med en planansökan som beskriver en attraktiv målbild.

Stadsutveckling

Stadsdelar utvecklas till intressanta urbana miljöer genom en strukturerad process mot ett tydligt mål. Med en evidensbaserad attityd arbetar vi med att skapa livfulla förslag.

Strategier

Staden tar lång tid att bygga och för att göra det både hållbart och målinriktat krävs en tydlig vision och strategier för nå målen. Vi stöttar med strategier kring genomförandefrågor, stadsbyggnad med mera.

Ansvarig temaledare: Magnus Larsson

Sök