Skip to content

Maria Forum, Helsingborg

Beställare Magnolia Bostad AB och Serneke
Utfört 2014–2017
Ort Helsingborg
Uppdrag 292 bostäder, lokaler, garageplatser 52 st
Team Ulrik Neuendorf (A, uppdragsansvarig), Mikael Broberg (A), Åsa Hultgren (A), Monika Levan (L), Oskar Götestam (P)

Mariastaden är beläget nordost om Helsingborgs stadskärna. Området är ett av tre utpekade regionala noder där man pendeltågsstation Maria utvecklar en tät blandad stad. Området kommer att vara väl försörjt med god kollektivtrafik – såväl tåg, buss, samt spårväg i en direkt närheten till Helsingborgs centrum liksom områdets egna utbud av service borgar för en väl fungerande stadsmiljö.

Kvarteret Slagan är en del av ett större utbyggnadsområde där flerbostäder samsas med enfamiljshus, radhus, förskolor och parker. Allt för att skapa en levande stadsdel. För Magnolia Bostads räkning och med Serneke som entreprenör, utvecklade vi hyresrätter i 5 våningar i ett slutet kvarter. Bottenplanet innehåller en mix av bostäder och lokaler som vetter ut mot en central torgyta i området där tanken varit att kvarteret skall bidra till området med en levande bottenvåning. De övre våningsplanen innehåller enbart hyresrätter och i källarplan finns biytor och parkering belägen.

Utgångspunkten för lägenheterna har varit yteffektiva och attraktiva bostäder, primärt 1-2 rum och kök. Dessa är organiserade runt två stycken gårdar med ett fåtal trapphus där kommunikationen sker i en öppen spånglösning, med ytor som används till något mer än enbart kommunikation. Spången blir ett socialt rum där de boende kan mötas.

Bilder Werner Nystrand

Sök