Skip to content

Hundra hyresrätter i Östra Kålltorp

Beställare Ivar Kjellberg Fastighets AB och Tuve Bygg AB
Utfört 2020– pågående
Ort Kålltorp, Göteborg
Uppdrag 102 lägenheter, varav åtta lägenheter för BmSS-verksamhet. Bostadsgård
Team Pär Thurfjell (A, uppdragsansvarig), Jonas Lundgren (A), Clara Sandell (A), Charlotte Farrouch (A), Sophia Thurfjell (A), Alexandra Hegmann (A), Daniel Eriksson (L), Hanna Ekenberg (L), Johanna Karlson (L), Jonas Lööv (L), Tillgänglighet: Joakim Haglund (TIL)

I det natursköna området kring Renströmska parken i Kålltorp har vi utvecklat tre bostadshus med cirka hundra hyreslägenheter åt Ivar Kjellberg Fastighets AB. Vi har varit med hela resan genom programarbete, bygglov och projektering av bygghandlingar.

Vår målsättning har varit att skapa en variationsrik, trygg o trivsam miljö för såväl gaturum som byggnaderna med sina gårdar och samarbetet mellan våra hus- och landskapsarkitekter har varit tätt. Gestaltningen är omsorgsfull med robusta material med låga livscykelkostnader för en lättskött förvaltning. I gestaltningen tar vi ett avstamp i den kulturhistoriskt vackra och intressanta bebyggelsen som omger tomten. Husens tegelfasader och burspråk hämtar inspiration från närområdet men raffineras med ett nutida uttryck. Utgångspunkterna för såväl bostadsprogrammet som fasadkompositionen fås av entrévåningen och dess samverkan med trapphus, burspråk och balkonger.

Från gatan sett finns en längsgående förgårdsmark som visuellt förankrar byggnaderna i kulturmiljön och i varandra. Naturstensmurar och planteringar ger både tydliga avgränsningar och visuella riktningar utmed gatan. Gårdarna är vända bort från gatan och mot de intilliggande tallbackarna. Gårdarnas gestaltning låter känslan av natur nå ända in på husens sockel.

Invändigt har vi fokuserat på yteffektiva men samtidigt flexibla planlösningar, som inte gör avkall på god bostadskvalité som dagsljus, utsikt och möbleringsbarhet. Husen har även egenproduktion av energi genom att de utvändiga trapphusen är klädda med fasadintegrerade och screentryckta solceller.

Läs mer om gestaltningen av bostadsgården Radar bostadsgårdar Östra Kålltorp

Sök