Skip to content

Parkering förvandlas till en fantasifull lekplats

Beställare Stena Fastigheter AB
Utfört Öppnade i mitten av juli 2023
Ort Briljantgatan 21, Tynnered, Göteborg
Uppdrag Idé/ Koncept, bygghandlingar, projektering, illustrationer mm
Team Susanna Ringnér (A, uppdragsansvarig), Janna Kampers (A, handläggare) Anna-Karin Sintorn (L, uppdragsansvarig

Uppdraget inleddes med att Stena Fastigheter utlyste ett uppdrag om att skapa en mötesplats för barn vid Briljantgatan i Tynnered och tre arkitektkontor bjöds in för att lämna förslag. Önskemålet var en plats för lek, där både barn och vuxna skulle trivas och ha kul. Lekplatsen är en del av bostadsbolagens gemensamma satsning på ett tryggare Tynnered. Radar tog hem segern med sitt lavalandskap som bygger på den gamla leken ”Inte nudda golvet”.

Under skissarbetet bad de ansvariga arkitekterna sina kollegor om hjälp inför planeringen av lekplatsen. Alla på kontoret bjöds på croissanter mot att de tog med sig uppdraget hem till sina familjer. Där fick deras barn drömma fritt. Hur skulle världens roligaste lekplats se ut?

– Vi fick in massor av bra förslag. Barnen ville kunna klättra, hoppa, upptäcka och bygga, berättar en av arkitekterna, Janna Kampers.

Ur barnens önskningar växte idén fram, om en lekplats med flytande lava som ingen vill ramla ner i. Stubbar, brädor och sandsäckar fungerar som räddningsplankor att hoppa på i magman av rosa träflis.

– Det ska vara spännande och utmanande, utan att vara läskigt, säger Susanna Ringnér, som också är en av arkitekterna bakom förslaget.

Barnen som ingick i Radars referensgrupp efterlyste minst en tyrannosaurus för att lekplatsen skulle bli perfekt. Susanna, Janna och kollegan Anna-Karin Sintorn tog sig en funderare. De höll med om att det krävdes något överraskande. Men en dinosaurie kanske var att ta i?

– Då fick vi idén att bygga en drake mitt i lavafältet. Utmaningen blir att ta sig fram till den utan att trampa i fliset, säger Janna Kampers.

Radar samarbetade med en snickare, Johannes Ek som utifrån Radars ritningar färdigställde en fem meter hög drake med trappor inne i kroppen och en lucka under huvudet som går att titta ut genom. Nästan som ett jakttorn där barnen kan spana ut på de andras strapatser. Förhoppningen med Sagodraken är inte bara att den ska uppmuntra till rörelseaktiviteter, tanken är också att den ska väcka barnens läs- och berättarlust. Platsen kommer aktiveras med olika insatser kopplade till läsning, där tanken är att barnen ska kunna upptäcka nya världar och få nya perspektiv.

Förslaget bygger också på att ta tillvara på och utgå från platsen, parkeringsytans form och utrymme, de omgivande träden och grönytan och addera element för att skapa nyfikenhet och upptäckarglädje som lockar till umgänge och fantasi. Där parkeringsytan tidigare låg breder nu lavahavet ut sig, fyllt med rosa flis blandat med träflis. Lavahavet ramas in med en sarg av trä som kompletteras på vissa ställen av enkla trädäck som är kajer att rädda sig upp på från lavahavet. I havet finns öar, det gäller att ta sig över lavan till de olika öarna, till draken eller till andra sidan utan att hamna i lavan. Besökarna får klättra, hoppa och krypa på stockar, stenar, sandsäckar, stubbar, vippbrädor eller balansera på linor.

Det som sätter platsen på kartan och det som är det första man ser när man som besökare kommer till eller bara passerar förbi, är Sagodraken på sin ö i lavahavet. På husets gavel finns också en vepa med Sagodraken och i träden, som kantar parkeringsplatsen hänger hängmattor att slappa i. Är det lite senare på kvällen är det draken som lyser upp.

Foton Philip Liljenberg

Sök