Skip to content

Inom tema Stadsliv arbetar vi med Dialoger, Platsskapande aktiviteter, Sociala konsekvensanalyser & barnkonsekvensanalyser och Stadslivsmätningar.

Inom tema Stadsliv arbetar vi med Dialoger, Platsskapande aktiviteter, Sociala konsekvens­analyser & barnkonsekvensanalyser och Stadslivsmätningar.

Dialoger

Vi har över 15 års erfarenhet av att driva aktivt lyssnande och konstruktiva dialoger om allt från enkla detaljplaner till stora stadsbyggnadsprojekt. Vi arbetar såväl analogt som med hjälp av olika digitala verktyg och har ett stort fokus på det som berättas för oss under dialoger leder gestaltningsprocesser och olika beslut. Tjänsteansvarig: Mia Börjesson

Platsskapande aktiviteter

Vi hjälper våra kunder att förstå styrkor och möjligheter i olika platser i staden. Men vi gör också tillfälliga såväl som permanenta insatser i den marknära skalan och skapar nya slags mötesplatser och ytor för aktiviteter. Detta kan också vara ett sätt att bedriva dialogarbete på. Tjänsteansvarig: Mia Börjesson

SKA/BKA

Vi arbetar utifrån olika modeller för att göra konsekvensanalyser om hur människor, unga som gamla, påverkas av olika projekt och processer, Sociala konsekvensanalyser (SKA) & barnkonsekvensanalyser (BKA). Vi använder gärna Malmö stads konkreta och enkla matris för analyser och kopplar alltid dessa konsekvensanalyser till någon slags dialogmaterial. Tjänsteansvarig: Mia Börjesson

Stadslivsmätningar

Som komplement till att prata med människor på en plats för att förstå hur de använder och känner för stadsrummen gör vi också mätningar av rörelser och vistelser, med hjälp av Gehl architects väl beprövade verktyg. På detta vis kan vi diskutera stadslivet både kvalitativt och kvantitativt. Tjänsteansvarig: Sebastian Pauly

Sök