Skip to content

Övergripande inrednings- och gestaltningsförslag för Simrishamns bibliotek

Beställare Simrishamns kommun
Utfört 2021
Ort Simrishamn
Uppdrag Tillsammans med Simrishamns biblioteks projektgrupp ta fram ett övergripande inrednings- och gestaltningsförslag av de olika rumsliga zonerna i biblioteket
Team Susanna Ringnér, (Uppdragsansvarig A), Sophia Thurfjell A, Elin Orstadius A

Vi har på uppdrag av Simrishamns kommun tagit fram ett övergripande inrednings- och gestaltningsförslag för deras bibliotek i centrala Simrishamn. För oss innebar det att läsa in sig på tidigare framtaget material, ta del av medborgardialoger och skapa förståelse för huset och hur verksamheten fungerar idag. 

Tillsammans med bibliotekets projektgrupp och med hänsyn till akustik och husets arkitektoniska kvalitéer höll Radar arkitektur i en skissprocess som medverkade till att nya idéer och idéer i redan framtaget material utvecklades till ett konceptuellt förslag. 

Vi tog fasta på besökarnas och personalens önskemål om ett tillgängligt bibliotek för alla, med ”hemkänsla”, och det föll sig naturligt för oss att konceptet för bibliotekets olika rumsliga zoner blev hemmet. Till exempel utformades bibliotekets entré som en farstu, receptionsdisken blev kökets köksö, i det centrala vardagsrummet föreslog vi en stor soffa som vi ville skulle bjuda in till läsning, samtal och samvaro. Kattvinden blev de lite större barnens läskrypin och zonen för ungdomarna blev gillestugan med allehanda blandning av secondhandmöbler. Sovrummet fick sköna fåtöljer där besökarna kan lägga upp fötterna på en pall och njuta av tystnaden med en tidning.

Andra önskemål var nya funktioner, att återfå lugn och ro och att göra det enklare för besökare att orientera sig i rummet – och dessutom är det många olika slags aktiviteter att ta hänsyn till – läsning, samtal, vistelse, lek, studier, utställningar och föreläsningar med mera.

Det omfattande inrednings- och gestaltningsförslaget innebar ombyggnad, möbler, mattor, kulörer, material, div akustiska hjälpmedel, skyltning, stora frodiga gröna växter, rumsavdelare etc. De flesta av bibliotekets befintliga möbler och textilier kunde återanvändas i de nya zonerna/hemmets olika delar och där det behövdes kompletterades det med nya.

 

Foton Kate Visonj, Simrishamns bibliotek

Sök