Skip to content

Västerport – Varbergs nya stadsdel vid havet

Beställare Etikhus
Utfört 2019/pågående
Ort Varberg
Uppdrag Arkitekttävling – Nytt kvarter
Team Ulrik Neuendorf (uppdragsansvarig, A), Lina Lo Gillefalk (L), Linda Wedblad (L), Mikael Broberg (A), Joakim Forsemalm (SL), Susanna Rignér (A), Sebastian Pauly (A), Sofia Ahlberg (A)

Mer än ett hus. Tillsammans med Etikhus och Norlandia tävlade Radar för ett kvarter i Västerport, Varbergs nya stadsdel intill havet. Radars föreslagna byggnad innehåller förskola, äldreboende, bostadsrätter och en restaurangdel. Gårdsmiljön ska samnyttjas av boende, förskoleverksamhet och äldreboende samtidigt som den även ska erbjuda ekosystemtjänster och svara mot kommunens högt ställda krav på gestaltning och hållbarhet. Radars förslag är en utemiljö som fungerar som ett socialt och grönskande rum för möten över generationerna, med många lekfulla och fantasieggande inslag som ger värden till både förskolans och kvarterets barn och vuxna.

Juryns utlåtande av förslaget är följande:

”Mer än ett hus är ett gediget och grundligt genomarbetat förslag som har förutsättningar att vara vad det lovar – mer än ett hus.
Med ett starkt koncept kring förskola, äldreboende och restaurang tillsammans med en spänstig gestaltning, är detta ett förslag som kommer att kunna bli ett av guldkornen i den nya stadsdelen.”

Läs mer om gården i Västerport.

Vi ser fram emot att få arbeta vidare med Västerport!

Sök