Skip to content

Innergård på Krokslätts VC

Beställare Hemsö fastigheter
Utfört 2018/2019
Ort Mölndal
Uppdrag 300 kvadratmeter atmosfärsskapande innergård för vistelse
Team Åsa Setterby Modéus (L, uppdragsansvarig), Louise Rådberg (L), Linda Wedblad (L), Ylva Sjöberg (A)

Radars landskapsarkitekter har under 2018 gett ny gestalt åt innergården på Krokslätts vårdcentral. Ambitionen är en grön och lummig oas för vårdcentralens personal, en plats där man kan slå sig ner för lunch eller fikapaus, eller bara sitta för en stunds lugn och ro. Den nya innergården har fått gestalt med den japanska trädgården som inspirationskälla: enkelhet i form, frodig grönska, genomtänkta materialval och materialmöten samt en stor omsorg om detaljer.

Innergården ger plats för både större och mindre sällskap. Vistelseytorna består i huvudsak av trä, ett varmt och inbjudande material. Trädäcket ger också en mjuk övergång från byggnad till gård, och samspelar fint med stenmjölet som utgör beläggning mellan gårdens planteringar. Stepping stones i marksten rör sig över stenmjölsytor och stödjer på så vis rörelsemönstret på gården, som har fått ge form åt planteringarna.

Växtligheten på gården fyller flera funktioner. Träd, buskar och marktäckande perenner skapar rumsligheter och bidrar till upplevelse och atmosfär genom sin variation i höjd och karaktär. Artrikedomen gynnar både människor och den biologiska mångfalden; ett spel mellan vintergröna och blommande växter ger värden över hela året. Planteringarna tar även upp höjdskillnader och bidrar till gårdens omhändertagande av dagvatten. Tillsammans med övrig gestaltning gör planteringarna också gården intressant att betrakta inifrån väntrummet.

Sök