skip to Main Content

Återbrukshuset Paviljongen, Bråta återvinningscentral i Mölnlycke

Beställare Härryda kommun
Utfört 2015–2020
Ort Bråta, Mölnlycke
Uppdrag Återbrukspaviljong av återbrukat material
Team Pär Thurfjell (A, uppdragsansvarig), Joakim Haglund (A) och Charlotte Farrouch (A)

I Mölnlycke, närmare bestämt Bråta, har Radar har på kommunens uppdrag gestaltat en ny återbrukspaviljong för insamling av återanvändbara saker till både frivilligorganisationer och ett gratis bytesrum. Byggnaden har till stor del uppförts av återbrukat byggmaterial som har samlats in på återvinningsstationen.

Projektet, som började som ett studentarbete på Chalmers, har funnits med oss en längre tid genom bygglovs- och förfrågningsskede, och vi fick till slut även uppdraget att hålla i färdigställandet. Radar har stått för såväl koncept, projektering och projektledning liksom inköp och koordinering av det återbrukade byggmaterialet efter ett designkoncept från Jig Design EF och Sigrid Östlund. Kommunens upphandlade byggfirma Jan Lindgrens Bygg har stått för arbetet på plats.

Sök