Skip to content

Vi har valt ut sju fokusområden inom hållbarhet där vi finslipar vår spetskompetens. Genom utvalda fokusområden ger vi oss själva utrymme att utvecklas och vill inspirera våra kunder att fördjupa sina uppdrag inom dessa.

Barnperspektivet

Barnen har en självklar plats för oss på Radar. Oavsett om vi utformar skolmiljöer eller tät stadsbyggnation har vi barnens perspektiv och rättigheter i fokus. Vår ambition är att skapa förutsättningar för lek och upptäckande, pedagogik och utbildning men också för rörelse och trafiksäkerhet. När barnen finns med i designarbetet blir resultatet bra för alla generationer.

Biologisk mångfald

Vår gemensamma framtid är beroende av att vi bevarar den biologiska mångfalden. Därför arbetar Radar för att värna och stärka naturens artrikedom genom att skapa sammanhängande grönstrukturer. Utöver sinnliga upplevelser och lekvärden kan buller reduceras och luftkvaliteten förbättras. Men komplexiteten kräver breda nätverk och där spelar vår samverkan med C/O City en viktig roll.

Bygga i trä

Vi gillar trä som byggmaterial. Inte bara för att trä är en kolsänka för växthuseffekten. Vi kan räkna upp många fler argument; som hälsa, trivsel, flexibilitet och byggtid. Störst initial klimatpåverkan har byggnaders stomme och där väljer vi gärna en lösning i trä. Vi har en gedigen kontorskunskap av projektering av allt från stomsystem i kl-trä till stora spännvidder av fackverk i limträ.

Cirkulär arkitektur

Återbruk är nödvändigt för ett hållbart samhälle. Därför ser vi alltid möjligheter till bevarande och omvandling innan vi bygger nytt.

Begreppet återbruk handlar om cirkulära materialflöden som i byggbranschen aktualiseras vid byggande, förvaltning och rivning. För oss på Radar är det viktigt att arkitektur och stadsbyggnad utformas så flexibelt att det kan tas till vara i framtiden. Cirkulär arkitektur är nödvändigt för ett hållbart samhälle med låg klimatpåverkan och effektiv resursanvändning.

Dagvatten / Skyfall

I spåren av de pågående klimatförändringarna finns ett ökat behov av lösningar för att omhänderta dagvatten och skyfall. Översvämningsrisken är särskilt hög i områden med övervägande andel hårdgjorda ytor. Vi designar och beräknar för att optimera en dagvattenlösning som tar vara på platsens möjligheter och integreras med övriga funktioner.

Hållbart resande

Framtidens sätt att förflytta sig kommer att präglas av elektrifiering och delningstjänster. När parkeringsplatsernas roll förändras kommer stora ytor i städerna att frigöras. Samtidigt kommer utformningen av trafikmiljöer även i fortsättningen vara viktiga för en attraktiv reseupplevelse. Oavsett om du väljer att promenera, cykla eller resa med kollektivtrafiken. Just cykel och tåg är Radars älsklingsalternativ i allt från matleveranser till studieresor.

Klimatberäkningar

Kravet på klimatdeklarationer av byggnader har flyttat fram positionen för ett hållbart byggande. Vi är väl förberedda och kan erbjuda en rad tjänster. Vi ger råd och stöd tidigt i klimatdeklareringsprocessen och hjälper dig som kund att ta fram förenklade livscykelanalyser redan i programskede. Våra BIM-modeller kan anpassas för att få ut detaljerade materialmängder för kalkyl- och klimatberäkningar.

Pedagogen Park, Mölndal

Bostadsgård Pedagogen Park

Herrljunga, Social konsekvensbeskrivning

Råvind, Lorensberg

Spjösvik, Norra Grundsund. Egen regi

Brunnshög, Lund. Egen regi

Simrishamns bibliotek

Fritidshus, Gerlesborg

Vinnare av Planpriset 2023, utbyggnadsplan Halmstad

Smögens hafvsbad

Lärketorpet, Trollhättan

Planprisnominering, Bergön, Söderköpings kommun

Gård för Västerport

Råvind, Lorensberg

Bostadsgårdar Östra Kålltorp

Barnkonsekvensanalys, Slottsmöllan

Yllefabriken, Eslöv

Vegeholms ljung, Ängelholm

Kv Oxhuvudet, Brämaregården

Ombyggnad fritidshus, Grundsund

Kvarteret Tärnan, Varberg

Dialog Ronna

Sagodraken, Tynnered

Halmstad nya stationsstad

Rosenlundsplatsen och Hvitfeldtsplatsen, Göteborg

Bostadsgård Örgryte Höjd

Örgryte Höjd

Fjällbo Park

Bostadsgård Fjällbo Park

Vision Mullsjö centrum

Fleminghallen Huddinge

Skolgård Tröingeskolan

Oluff gångtunnel, Partille

Plisseringen Gamlestadens fabriker

BRF Västgötagatan

Återbrukshuset Bråta

Bostadsgård Kv Oxhuvudet, Brämaregården

Uppsala Life Arena

Bostadsgård Koltrasten Pedagogen Park

Koltrasten Pedagogen Park

Renovering passivhus Stacken

Ombyggnation Platågatan, Lunden

Gibraltarvallen, Get a Lott

Vind och gård Tredje Långgatan

BUP-mottagning Krokslätts VC

Klättergym, Stenkullen

Hyresrätter i Östra Kålltorp

Nya Hovås

Förskolegård Tuve

Bostadsgårdar Stenen Tvååker

Hemköp Särö centrum

Borås stad, väven

Kulturskola, Eslöv

Kungsbacka innerstad

Havsnära villor Ugglarp

BVC-mottagning Nordmanna VC

Backaplan

Wendelstrand

Bytespunkter Göta älv

Stenen Tvååker

Ärlevägen, Floda. Egen regi

Fritidshus Ulebergshamn

Skara ishall

Fjällbäckstorget Idre

Ungdomsmottagning Nordmanna VC

Stehag Stationssamhälle

Kvibergsskolan F–3

Space syntaxanalys i Värnamo

Fyrstrandsbyn, Varberg

Campus Lundby

Utvecklingsplan för Halmstads stränder

Ungdomsmottagning Mölnlycke VC

Fritidshus Kyrkesund Tjörn

Ungdomsmottagning Krokslätts VC

Linbanestation Wieselgrensplatsen

Onsala Gårdar

Bostadsgård för BRF Vindragaren

MBHV-mottagning Solgärde VC

Dagvatten och urbant huvudstråk Södra Munksjön

Stråkanalyser Trollhättan

BVC-mottagning, Solgärde VC

Översiktsplan Bollebygd

Kvilledalen

Kv Öljetten Södra Munksjön

Ny skola Björkö

Dialoger Ale kommun

Grönytefaktor i Jönköping

Sök