Skip to content

BRF Västgötagatan, om- och tillbyggnad av gårdshus och bostadsgård

Beställare BRF Västgötagatan
Utfört 2014–2017
Ort Göteborg
Uppdrag Om- och tillbyggnad av gårdshus till bostäder. Ca 300 m² BOA och ca 500 m² BTA.
Team Ulrik Neuendorf (A Uppdragsansvarig arkitekt), Åsa Hultgren (A), Petter Björkqvist (L Handläggande landskapsarkitekt).

På uppdrag av BRF Västgötagatan i Göteborg har Radar arbetet med föreningens större gårdshus för att via en om- och tillbyggnad konvertera byggnaden till säljbara bostäder. Inom uppdraget har Radar även arbetat med hela den inre gårdsmiljön som förening disponerar i kvarteret.

Gårdshuset är en sekelskiftesbyggnad uppförd i tegel med stensockel och en ornamenterad takfot. Volymen består av en mittkropp med sadeltak i två våningar flankerad av två flyglar i två våningar med pulpettak. Huset är delvis förvanskat med nya fönster, diverse igensättningar och anpassningar. Under åren har byggnaden innehållit allt ifrån likbod, förråd, tvättstuga, lokaler och innan ombyggnaden låg det en förskola i lokalen.

Gårdshuset ingår i kommunens bevarandeprogram vilket har inneburit att en tät kontakt med en byggnadsantikvarie har varit nödvändigt som tillsammans med kommunen bygglovhandläggare varit delaktiga i att utreda byggnadens värde och skick. Utgångspunkten var att på ett smakfullt sätt värna om och lyfta byggnadens ursprungliga karaktär samtidigt som kvalitativa bostäder skapas. Lägenheterna har entré och sociala ytor på markplan med uteplats på gården. På plan 2 ligger mer privata ytor som sovrum i ett mer skyddat läge med balkonger och terrasser i flera lägen.

Bevarande av befintligt gårdshus genom ombyggnad och tillbyggnad.
Projektet omfattar en ombyggnad av hela den befintliga byggnaden där en total ombyggnad var nödvändig med rivning ner till stommen. Byte av yttertak, isolering av golv och väggar samt nya installationer var några av de åtgärder som krävdes. Byggnaden har därefter kompletterats med två större flyglar på ömse sidor med ytterligare bostäder. Flyglarna har utförts i trä med träfasad för att på så sätt skapa kontrast till den befintliga tegelbyggnaden. En hänsynsfull gest mot det befintliga där konstrasten mellan nytt och gammalt skapar förståelse för tidens tand vilket ger projektet ytterligare gestaltnings- och upplevelsemässiga dimensioner.

Projektet är färdigställt och inflyttat under 2017.

 

Bilder: Fotograf Bert Leandersson

Sök