Skip to content

Exteriör färgsättning Erik Dahlbergsgatan/Vasagatan Göteborg

Beställare Ivar Kjellberg Fastighets AB
Utfört 2020
Ort Göteborg
Uppdrag Exteriör färgsättning av fasader i stenstaden
Team Sophia Thurfjell, färgsättning

Vi har fått förtroendet, och gjort en varsam färgsättning av husen, hörnet Vasagatan och grannhuset på Erik Dahlbergsgatan, i kv Häggen, åt Ivar Kjellberg Fastighets AB.
Stenhusen i Vasastan är klassat som riksintresse för kulturmiljövården och ingår i Göteborg kommuns bevarandeprogram.

Fasaden mot Erik Dahlbergsgatan hade så kraftiga sättningsskador så flertalet av ornamenten var tvungna att knackas ner för att förstärkning med balkar skulle kunna utföras.

Tack vare mycket kunniga hantverkare har renoveringen, på alla sätt och vis, utförts med stor skicklighet. Ornamenten har gjutits av och silikonformar har tillverkats. Fasaden har förstärkts med balkar vid fönstren innan de nygjutna vackra ornamenten återmonterats och fasaden putsats och därefter målats.

Sök