Skip to content

Detaljplan för nya lokaler för kulturskola

Beställare Eslövs kommun
Utfört Januari 2021 – November 2022
Ort Eslöv
Uppdrag Nya lokaler för kulturskola i Eslöv
Team Hilda Hallén (Uppdragsansvarig P), Gärda Sjöholm (P), Josefin Brodén (Handläggare P)

I Eslövs kommun har vi hjälpt kommunen att ta fram en detaljplan för en ny kulturskola för Eslövs barn och unga. Kulturskolan är en populär verksamhet med aktiviteter från cirkus, dans och teater till musik och är positivt för barn och ungas hälsa, så väl fysisk och psykisk. Planområdet är mycket intressant då kulturskolan dels ska byggas samman med befintlig byggnad ”Lilla teatern”, en klassisk tegelbyggnad från 1880-talet, dels ligger i direkt anslutning till Medborgarhuset som ritades av Hans Asplund på 1950-talet samt inom riksintresse för kulturmiljövården. Detta har inneburit många intressanta frågeställningar, ska den nya kulturskolan smälta in i bakgrunden eller sticka ut? Förutom de kulturhistoriska värdena behövde detaljplanen hantera buller och risk från den närliggande järnvägen och tidigt i processen kom vi fram till att den befintliga eken inom planområdet måste få vara kvar. Då kulturskolan är avsedd för barn och unga har barnperspektivet varit centralt och närvarande i varje del av arbetet oavsett om det handlat om bebyggelsen, utomhuset eller vägen till och från platsen. 

Tillsammans med kommunen, Kamikaze arkitekter (som har ritat byggnadsförslaget), bebyggelseantikvarier, trädexperter och tekniska konsulter tog vi fram ett förslag på en byggnad som visar på dagens moderna arkitektur samtidigt som den speglar och lyfter fram arkitektoniska kvalitéerna hos Medborgarhuset och Lilla Teatern. Den nya byggnaden ska utföras med träfasad som uppförs i vertikala band likt plåtfasaden på Medborgarhuset och på gården, som domineras av den stora eken, knyter detaljer i tegel an till Lilla Teatern men också till Eslövs lokala byggnadstradition.

Samarbetet i projektgruppen har varit avgörande för att kunna ta fram en detaljplan och ett byggnadsförslag som håller en hög arkitektonisk kvalité. En öppen kommunikation med ett bra sammansatt team av kompetenser är en av nycklarna för ett gott resultat!

Byggnadsförslag och bilder av Kamikaze arkitekter

Sök