Skip to content

Onsala Gårdar

Beställare Onsala Gårdar AB
Utfört 2015/pågående
Ort Kungsbacka kommun, Onsala samhälle
Uppdrag Fastighetsutveckling, koncept för innehåll, byggnader & plats
Team Oskar Götestam (P/SL, uppdragsansvarig), Susanna Ringnér (A), Sebastian Pauly (A), Åsa Hultgren (A), Åsa Setterby-Modéus (L), Linnea Carlsson (P)

Onsala gårdar är namnet på framtidens lokala mötesplats i den västra delen av Kungsbacka– där handel, kontor och hälsa samverkar. Resultatet är en miljö med ett rikt kommersiellt utbud och en stimulerande miljö för träningen eller arbete.

Radar engageras för att skapa det övergripande konceptet, och arbeta med enskilda byggnader och landskapet under projektering och genomförande. Konceptet bygger på att skapa en lantlig miljö, som ändå motsvarar kraven från en rationell handel. Temat är lador istället för lådor. Skalan är mänsklig och uppbruten i ett antal delar med olika innehåll. Landskapet kommer ändå inpå knuten och blir en del av Mariedal genom att integrera det med passager och rörelser.

I Onsala gårdar finns en dagligvaruhandel med målsättningen att vara inriktad mot färskvaror, lokalproducerat och ekologiskt. Byggnaden och verksamheten blir ”ikoner” i området. En enkel och föränderlig struktur som gör att verksamheten kan utvecklas utan ett behov av stora om byggnader. Trots storleken, är byggnaden mänsklig i skala genom materialval och utformning av detaljer.

Det finns två ”gårdar” i anslutning till dagligvaruhandeln – goda grannar och handelsträdgården. Det är varsitt litet kluster med byggnader som samlar olika verksamheter som har stor nytta av att ligga nära varnadra. Goda grannar kommer fyllas med optiker, kafé xxxx. Handelsträdgården kompletteras med en mindre byggvaruhandel.

Centralt i området, i anslutning till dagvattendammarna, ligger Hälsans hus. Här finns vårdcentral, gym, sjukgymnast mm. Byggnaden blir en målpunkt för många människor och en samlingsplats för experter av olika slag.

I landskapet som omger byggnaderna finns utrymmen för motionsslinga, lekplats, dagvattendammar mm mm. Det blir en funktionell inramning av verksamheterna och ett kravlöst sammanhang för de som bara vill promenera, träna eller leka.

www.onsalagardar.se

Sök