Skip to content

Förskolegård för Nolehultsvägens nya förskola

Beställare Lokalförvaltningen, Göteborgs Stad
Utfört 2014–2017
Ort Tuve, Göteborg
Uppdrag Förskolegård och kringytor (parkering för bil och cykel, angöring m m) för ny förskola med 8 avdelningar
Team Mikael Broberg (Uppdragsansvarig A), Linda Wedblad (L), Petter Björkqvist (L), Agnes Nordin (L), Max Halužan (L)

Vi går till skolan! Grinden med fjärilsmönster välkomnar barnen till förskolan på Nolehultsvägen. Vi går in på gården, för det är här som alla avdelningarna har sina entréer. Antingen uppe på loftgången, eller nere på gården. Rakt fram innanför grinden står ett körsbärsträd. Det blommar bara en kort tid varje vår, men det är lika härligt varje gång! Under trädet finns en konstnärlig utsmyckning – en liten hundstaty, gjuten i brons.

Zonen närmast huset är hårdgjord och platt. Här finns en stor asfaltyta som lämpar sig för spring och boll. På marken en målning som kan locka till hopp och lek, men också ”ramar” där barnen kan måla fina konstverk med gatkritor eller kanske leka tåg.

Gården är indelad i mindre rum som avgränsas med häckar. I ”rummen” finns plats för sand-, vatten- och bygglek, liksom platser att samlas på. Det finns också en scen där det går att samlas många barn och föräldrar. Och sätta en julgran på vintern.

Nära huset börjar slänten. I den fanns det förut många träd. Nu är det inte lika många träd, men det är spännande ändå. Ett staket avgränsar den nedre gården från det mesta av slänten. För att komma upp där måste vi gå genom en grind. Eller så kan vi gå på bron, från loftgången. Då kommer vi till en samlingsplats där en orm är en bänk är en skulptur är en balansbom. Eller vad du vill! Det finns en liten by med tre hus här uppe också.

Om vi går runt huset i stället, till andra sidan mot stora vägen sett, så är golvet av klippt gräs. Här finns en plantering med buskar, som kommer att bli ett spännande lekbuskage. Och på andra sidan häcken finns trälådor att odla i. Det är en bra häck, för det går att äta den! Det är nämligen vinbärsbuskar. Här växer även fruktträd, och på marken nedanför smultron.

Men det var bara en del av vad som händer på skolgården. Resten får du upptäcka själv, när du kommer hit!

Välkommen!

Sök