Skip to content

Ungdomsmottagning Krokslätts VC

Beställare Primärvården Västra Götaland samt Hemsö Fastighets AB
Utfört 2013
Ort Mölndal
Uppdrag Anpassning och interiörförslag för en ny ungdomsmottagning i Krokslätts vårdcentral.
Team Pär Thurfjell (A) Joanna Henje (A), Sophia Thurfjell (I)

cirka 400kvm LOA

Radar har gjort en anpassning och interiörförslag för en ny ungdomsmottagning i Krokslätts vårdcentral.
Vårt uppdrag omfattar även genomförande av delar av vårt inredningsförslag, vilket omfattar montage av fondväggar, möbler mm

Målet för projektet har varit att svara upp mot verksam-hetens önskemål om att miljön skall upplevas omhänder-tagande, upplevelserik och personlig. Resultatet har blivit en ungdomsmottagning med hemkänsla där inredningen kan medverka till att upplevelsen av besöket inte enbart präglas av uppgifterna som utförs i mottagningen.

Bilder av fotograf Bert Leandersson

Sök