Skip to content

Industriprojekt, kontor och showroom åt Kungälvs Natursten

Beställare Kungälvs Natursten AB
Utfört 2008–
Ort Kungälv
Uppdrag Nybyggnation av kontor och showroom åt Kungälvs Natursten
Team Pär Thurfjell (Ansvarig arkitekt)
Sök