Skip to content

Markanvisningar: program och tävlingsledning

Beställare Södra Munksjön utvecklings AB
Utfört 2019/2020
Ort Jönköping
Uppdrag Innehåll, tävlingsadministration, processledning, utvärdering
Team Gärda Sjöholm (P, uppdragsansvarig), Joakim Forsemalm (SL), Josefine Franzén (P), Oskar Götestam (SB) och Susanna Rignér (A)

Radar har uppdraget från Södra Munksjön Utvecklings AB i Jönköping att utveckla program och fungera som tävlingsgeneral för en markanvisning med mycket tydligt socialt fokus. Tävlingen om kvarteret Öljetten pågår under 2020 och formuleras så här på tävlingssidan:

I markanvisningen för Öljetten i Skeppsbron vill vi se era tankar, idéer och visioner om att skapa ett kvarter där social hållbarhet får ta plats. För oss handlar social hållbarhet om att skapa förutsättningar för ett jämlikt vardagsliv. I en socialt hållbar stadsdel tycker vi att det finns möjligheter till möten över klassgränser, etniciteter, generationer och genusstrukturer. Det är en fråga om att fördela mer jämlikt och att fokusera på hur människor ska kunna leva tillsammans i de urbana rummen.

Radars arbete har handlat om att tillsammans med SMUAB skapa innehåll, rigga och administrera processen i stort – inklusive att sätta ihop och leda en lämplig jury – samt att utvärdera arbetet efter avslutat tävling.

Vid sidan av detta projekt är vi också med i arbetet med en markanvisning för en tomt i Bjurlöv i Skåne.

Sök