Skip to content

Sex radhus i Brunnshög, Lund

Beställare Egen regi
Utfört 2017– Pågående försäljning via Fastighetsbyrån
Ort Brunnshög, Lund
Uppdrag Koncept, bygglovshandlingar, projektering, kommunikation mm
Team Ulrik Neuendorf (A, uppdragsansvarig), Susanna Ringnér (A, uppdragsansvarig), Linda Wedblad (L, uppdragsansvarig), Sebastian Pauly (A), Katarina Jensen (A), John Bogren (A), Oskar Götestam (SB), Louise Rådberg (L) Sophia Thurfjell (A)

Läs mer om våra sex friköpta radhus som säljs via Fastighetsbyrån i Lund

Radar vann en markanvisning på temat ”arkitektritade radhus” som Lunds kommun arrangerade i den nyskapande stadsdelen Brunnshög.

Tomten ligger intill ett torg centralt i stadsdelen med närhet till Nobelparken och den nya spårvagnslinjen. Radhusen ligger bakom en kvartersbebyggelse som skapar en skyddad miljö som är lugn och promenadvänlig. 

Målsättningen är att skapa högkvalitativa bostäder och utforska varianter av det urbana radhuset som typ. Kommunen vill att radhuslängan uppvisar en variation som inte är ett utanpåverk och gav tydliga men flexibla ramar för maximal frihet i den kreativa processen. 

De sex radhusen är unika och tar vara på de olika förutsättningar som finns när det gäller koppling till torg och stråk, mängden sol på gård och terrasser samtidigt som de är olika stora för att svara mot olika familjers behov. Köket, matplatsen och vardagsrum ligger i anslutning till trädgården i markplan. Högre upp ligger sovrum, allrum mm i en mer privat del. 

Gestaltningsidén är lika enkel som genial – en enkel form och två material. Husen har en fasad av återvunnen plåt och en interiör som till stor del består av synligt trä. En vacker kontrast. Samspelet mellan inomhus och utomhus är viktigt och bidrar till känslan av rymd i bostäderna. I markplan finns en liten trädgård som skyddas av ett förråd och blir en oas. Alla radhus har en eller två terrasser som har sol sent på kvällen och inbjuder till umgänge. De stora fönstren kan täckas med ett skirt raster som minskar insynen utan att ta bort utsikt och ljusinfall. På så sätt blir det bekvämt och privata att bo i ett radhus centralt i Brunnshög. 

Arkitekternas tankar

Vår tanke var att skapa sex personliga hem med en variation av karaktärer och kvaliteter för olika typer av människor och familjer. I det här projektet har vi därför haft en blandning av juniora och seniora arkitekter och  landskapsarkitekter som har bidragit för att skapa sex hem som kan tilltala olika människor med skiftande drömmar.  De sex radhusen har alla varierande storlekar med sina egna karaktärer. 

Det minsta ligger längst i söder för att inte skugga de övriga norröver. Från söder till norr växer husen sedan successivt med det största längst i norr. Det största har till och med en uthyrningsbar del eller lokal i bottenvåningen. Trots sina olikheter har alla radhusen en rad kvaliteter som Radar värnar om. Alla husen har en social bottenvåning med siktlinjer från fasad till fasad och ett tätt förhållande mellan ute och inne genom stora glaspartier och dörrar från köket ut mot trädgården. Alla husen har också en öppning i bjälklaget till plan två vilket både skapar rymd, en upplevelserik kontakt mellan våningarna och mer ljus till entréplanet. De övre planen rymmer flera sovrum och badrum eller allrum, sovrum och badrum i olika kombinationer. Husen har terrasser, några har franska balkonger och några har två terrasser med en pergola. 

Husen har också ett stort fokus på hållbarhet med en välisolerad stomme till stor del av korslimmat trä som ger ett lågt klimatavtryck vid bygget av husen och en låg energiförbrukning för framtida bruk. Träkonstruktionen är synlig i undertaken och invändigt är rummen delvis klädda med plywood för att skapa känslan av att man träder in i en ask av trä.

Utvändigt är husen klädda med korrugerad plåt som skapar ett hölje runt och som skyddar asken av trä inuti. Plåtens korrugerade sinuskurvor gör att den upplevs som ett tyg eller en gardin på  avstånd, bakom vilken man kan ana det varma träet på insidan.  

För att skydda från insyn genom de stora glaspartierna är husen försedda med perforerade skjutpartier i plåt mot trädgården. De boende väljer själva hur mycket de vill öppna upp ”gardinerna” mot trädgårdssidan och perforeringen av plåten ger också en fin skuggeffekt på insidan, likt skira gardiner.

Trädgårdarna som ligger i ett västerläge har uteplatser och genomsläppliga gröna markmaterial, pollinerande växter som gynnar ekosystemtjänster, möjlighet till odling, kompostering och ett litet träd. Trädet skyddar inte bara från insyn det ger också välbehövlig skugga en viss tid på året. Trädgårdarna avskärmas från grannarna med förråd, staket och spaljéer där man kan parkera cyklar. Förråden kan även användas som ett  mindre kontor eller som en ateljé med stora dörrar ut mot trädgården. 

På framsidan av husen finns en förträdgård  i öster med plats plantering, cykelplatser och ett frukostbord i direkt anslutning till det lilla gröna torget framför husen. 

Vi ställde ut projektet på Form/Design Center i Malmö. Kan annorlunda arkitektroller leda till bättre hus? Radar var ett av nio innovativa kontor som delade med sig av tankar och projekt från södra Sverige. Läs mer här

 

Sök