Skip to content

Om - och tillbyggnad av Smögens Hafvsbad

Beställare Aspelin Ramm / Smögens Hafvsbad
Utfört 2022– pågående
Ort Smögen, Sotenäs kommun
Uppdrag Planarbete och programhandling för utbyggnad av Hotell- och spaverksamhet, från 3 500 till 4 500 m².
Team Pär Thurfjell (Uppdragsansvarig A), Jonas Lundgren (A), Poppy Bell (A), Ulrika Eliasson (L), Daniel Eriksson (L), Olof Halvarson (Planansvarig P), Pontus Wirf (P), Josefin Brodén (P)

Smögens Hafvsbad är Smögens första turistverksamhet och grundades vid sekelskiftet 1900. Sedan dess har gäster trivts på Smögen i allmänhet och på Hafvsbadet i synnerhet. När tiderna och gästernas behov förändrats så har hotellbyggnaden förändrats med dem. Radar har från fastighetsägaren Aspelin Ramm fått i uppdrag att utreda möjligheterna för att utöka hotellets entré, restaurang, spaav­delning och öka antalet hotellrum med nio stycken.

Radars förslag tar stor hänsyn till den omkringliggande miljö samt områdets riksintresse för kulturmiljövård. En varsam ombyggnation av ett hus som har vuxit olika årsringar och fler funktioner med tiden, som fortsatt ska kunna erbjuda en avkopplande och sinnrik upplevelse med utsikt ut över Skagerrak.

Radar har i också utrett och föreslagit åtgärder för de konsekvenserna som om- och tillbyggnaden kommer ge. Däribland föreslås lösningar på ett ökande parkeringsbehov och en bättre sammankoppling mellan hotellets två byggnader. I planansökan ingår även utredningar gällande kulturmiljö, trafik, teknisk försörjning, dagvatten, ägorättsfrågor och mobilitetsfrågor.

Utredningen mynnade ut i en planansökan som Sotenäs kommun gav positivt planbesked på 2023 och en programhandling togs fram under våren 2023. Radar hjälper nu Aspelin Ramm att ta fram en ny detaljplan som planeras att gå ut på samråd under 2024 med planansökan som underlag.

Sök