Skip to content

Bostäder vid Danaplatsen, Göteborg

Beställare Brixly AB och SBT
Utfört 2020
Ort Danaplatsen, Göteborg
Uppdrag 175 bostäder, 11 500 kvm BTA
Team Susanna Ringnér (A, uppdragsansvarig), Pär Thurfjell (A), Katarina Jensen (A), Mikael Broberg (A/L),  Åsa Hultgren (A), Daniel Eriksson (L) och Joakim Haglund (A)

På Danaplatsen, på Hisingen i Göteborg har Radar utvecklat ett bostadsprojekt åt Brixly AB och SBT (Skärgårdens byggteknik).  När Radar kom in i projektet fanns det redan ett underlag, framtagit av ett annat kontor som entreprenören ville utveckla både gällande exploateringsgraden och de byggnadstekniska lösningarna. Huset var från början ritat för ett antal mindre företagsbostäder men det ändrades till att innehålla hyresrätter istället. Efter en del möten, samtal och skissförslag kom vi fram till att projektet behövde göras om och detaljplanen studeras ytterligare. Utifrån det togs en ny lösning och en ny utformning av huset fram.

Utmaningen låg i att nyttja byggrätten på bästa sätt. Beställaren ville ha små hyreslägenheter och vi tog fram en plan med mestadels repeterbara 1:or, 1,5:or och 2:or staplade efter och på varandra. Nästan alla bostäder har vardagsrum och balkong/uteplats riktade mot sydväst, med undantag från några mindre lägenheter. I husets hörn finns 3:or och 4:or.  Detaljplanen medger på vissa ställen en utkragning av huset från plan två och uppåt och genom att nyttja det fick vi både till mer BOA och en ökad kvalitet till lägenheterna. Det repetitiva i husets planlösning fick ett eko i att alla lägenheter också fick en uteplats, en balkong eller en fransk balkong. Detta gav både lägenheterna ett mervärde – och en särskild form till huset.

Husets innehåll blir läsbart från utsidan genom de inramade franska balkongerna. Utgångspunkten för husets material kommer från platsen, där det ljusa teglet relaterar till de omgivande trevåningshusen från 40-talet och corténstålet som bidrar med värme hämtar sin inspiration från de gamla varvsområden som ligger strax söder om platsen vid Eriksberg.

Projektet har fått bygglov och vi avvaktar en fortsättning.

Sök