Skip to content

Bostäder vid Kanikenäsholmen, Karlstad

Beställare Magnolia Bostad AB och Consto Bygg AB
Utfört 2013–2018
Ort Karlstad
Uppdrag Tio bostadshus 314 lägenheter, lokaler, parkeringsgarage, kvartersmark, bryggor
Team Susanna Ringnér (A, uppdragsansvarig), Ulrik Neuendorf (A), Pia Eckerstein (A), Mikael Broberg (A), Sebastian Pauly (A), Sofia Ahlberg (A), Monika Levan (L), Linda Wedblad (L), Oskar Götestam (P)

Kanikenäsholmen är beläget i stadsdelen Viken, sydost om Karlstads centrum. Området är en del av Karlstads gamla varv med promenadavstånd till centrum och med direktaccess till Vänerns strand. Området har nu omvandlats till ett bostadsområde, kompletterat med rekreativa ytor och eftersom det ligger i anslutning till en marina kommer det också finnas plats för verksamheter, både nya och gamla. Områdets historiska arv var en av utgångspunkterna för exploateringen och tillsammans med vattenkontakten har det blivit en kvalitativ boendemiljö i ett centrumnära läge.

För Magnolia Bostads räkning, i samarbete med Consto AB har Radar utvecklat hyres- och bostadsrätter på Kanikenäsholmen. Områdets karaktäristika varierar och byggnationen utgår ifrån dess arv och detaljplanens förutsättningar. Området innehåller en utmanande terräng med såväl närhet till vatten som höjder med berg i dagen, vilket skapar en attraktiv och intressant utemiljö.

Bebyggelsens typologier varierar och innehåller bl.a. mindre townhouses, 5-vånings lamellhus samt ett punkthus i 12 våningar längst ut på kajen med en fantastisk utsikt över Vänern. Lägenheterna består primärt av yteffektiva lägenheter med 1-4 rum och kök med generösa balkonger, uteplatser eller terrasser i söder- och västerläge i ett fantastiskt vattennära läge. Upplåtelseformer både i hyres- och bostadsrätt. 

I uppdraget har Radar ansvarat för byggprocessens alla skeden; program-, system-, bygglov- och bygghandling. Radar har även stöttat i själva säljprocessen med bofaktabad och säljmaterial. Projektet är färdigställt och inflyttat.

Sök