Skip to content

Fyrstrandsbyn, Varberg

Beställare Etikhus AB
Utfört 2012/2017
Ort Varberg
Uppdrag 46 privatbostäder, gatumark, lekplats och områdesplanering
Team Ulrik Neuendorf (A, uppdragsansvarig), Oskar Götestam (P), Eva Aronsson (P), Mikael Broberg (A) Päivi Hagström (A), Sofia Ahlberg (A), Monika Levan (L), Petter Björkqvist (L), Pernilla Nordstrand (I)

Trönningenäs ska kompletteras med ett 46 privatbostäder och viss offentlig service.

Radar och Etikhus har utvecklat morgondagens boende på platsen och skapar en miljö som är halländsk, fast modern. I området blandas ett antal olika bostadstyper i ett intrikat nät av gator och passager. Lokalklimatet har studerats noga för att erbjuda bättre utemiljöer. Husen, som byggs uteslutande i trästomme, präglas av en enhetlig färgsättning där taket matchats med stånde träpanel i vitt, rött, svart eller järnvitriol.

Projeketet utvecklas utifrån en befintlig detaljplan. Initialt formuleras ett koncept som inbegriper platsen/planen, målgruppen/livet och produkten. Med det som utgångspunkt tas ett förslag fram som präglas av det öppna landskapet, närheten till havet och en ambition att skapa en tät rumslighet med olika karaktär på rumsligheterna.

Bostäderna är utformade med ett stort mått av flexibilitet där bostaden kan skifta karaktär över tid där de boende har stor möjlighet att påverka sin bostad. Bostaden kan växa genom tillägg av ett antal additioner som kan innehålla allt ifrån extra sovrum, kontor, förråd, spa etc.

 

Sök