Skip to content

Exploatörsdrivet i Wendelstrand

Beställare Next Step Group
Utfört 2018/pågående
Ort Mölnlycke, Härryda kommun
Uppdrag Volymstudier, hållbarhetsstrategi, detaljplan, kvalitetsprogram, landskapsgestaltning
Team Oskar Götestam (P/SB, uppdragsansvarig), Anna Signal (P), Elin Wiman (P), Åsa Setterby Modeus (L), Monika Levan (L), Daniel Eriksson (L), Louise Rådberg (L), Ulrik Neuendorf (A), Åsa Hultgren (A), Ylva Sjöberg (A), Sofia Ahlberg (A), Joakim Forsemalm (SL), Ingrid Lindbom (P), Axel Lindqvist (P), Josefin Brodén (P), Mikael Broberg (A)

För Next Step Group driver vi tillsammans med Snøhetta, Sweco och Semrén & Månsson en byggherredriven planering av ett uttjänt stenbrott. Målet är att skapa 750 attraktiva bostäder i en naturskön skogspark med badrocksavstånd till Landvettersjön. Här kommer förskola och äldreboende finnas samt landmärket Lakehouse med restaurang, coworking-kontor och gym. Området ligger i anslutning till ett nytt naturreservat. Skolor, service och kollektivtrafik finns i närområdet, och med kollektivtrafik är Göteborg bara 15 minuter bort.

Vårt arbete omfattar utvecklingen av ett koncept som togs fram tillsammans med Snøhetta tidigare i processen. Arbetet handlar om en precisering av förslaget för att skapa en intressant miljö att bo och vistas i. Vi tar fram planhandlingar och bistår projektet i stort med kunskap inom hållbart vardagsliv och mobilitet, det sistnämnda genom samarbete med Koucky & partners. Gestaltningen av allmän plats och parker bär tydliga drag av kontorets ambition att skapa en aktiv urban grönska. Utmaningen i projektet är att använda den unika karaktär som stenbrottet har och ur det skapa en miljö som känns varm och inbjudande och att utnyttja de existerande nivåskillnaderna på ett konstruktivt och kreativt sätt.

Projektet drivs genom en byggherredriven process, vilket betyder att kommunen i första hand är en avstämmande och kontrollerande enhet. Detaljplanen har tagits fram av exploatören genom Radars planerare. Wendelstrand kommer att vara en stadsdel som byggs i huvudsak i trä, där vi i arbetet med detaljplanen optimerat byggnadshöjderna för träbjälklag och styr fasadmaterialen till huvudsakligen trä.

Visualiseringar Snøhetta och Made-Up

Mer information om projektet hittar du här.

Sök