Skip to content

Vision Hjulkvarnelund

Beställare Trollhättans Stad, Mark- och exploateringskontoret
Utfört September 2023–december 2023
Ort Trollhättan
Team Malin Nilsson (Uppdragsansvarig SB), Gizella Puskas (A), Mikael Broberg (A)

Visionen är en inspirerande framtidsplan för Hjulkvarnelund som ska medverka till att skapa länkar, bygga samman och vidareutveckla staden på tvärs genom och med hjälp av området, som en del i Trollhätte kanalpark.

Visionen greppar om olika skalnivåer; från den övergripande helheten till de ingående delarna; Stadsparken/Folkets park, Campingen och kanalstråket. För varje del innehåller visionen en analys, koncept och förslag.

Ett tydligt sammanhängande grafisk manér medverkar till att skapa ett inspirerande framtidsverktyg med målsättning att vara en stark och samlad vision för området som ger såväl Trollhättans stad som dess invånare en tydlig målbild för utvecklingen av Hjulkvarnelund idag och i framtiden.

Sök