Skip to content

Åtta villor på Mimersvägen i Sävedalen

Beställare Egen regi / Exe Bygg
Utfört 2010–2015
Ort Sävedalen, Partille kommun
Uppdrag Detaljplan, bygglovshandlingar, projektering och projektledning för åtta markbostäder
Team Pär Thurjell (A, uppdragsansvarig), Joakim Haglund (A), Sophia Thurfjell (Hemsida)

Projektet påbörjades under hösten 2010, då vi vann en inbjuden markanvisningstävling arrangerad av Partille kommun. Tävlingsvinsten följdes av ett detaljplanearbete som präglades av lyhördhet och strävan efter god dialog med de boende i omgivningen. Detta bidrog till att planen kunde vinna laga kraft sommaren 2012 utan några överklaganden.

De övergripande ambitionerna i projektet har följt oss ända sedan tävlingsförslaget. Bostäderna är placerade i dramatisk terräng med generösa passager till omkringliggande grönområden. Vi ville skapa tydliga och privata yttre rum till varje bostad genom en insynsskyddad atriumgård, avgränsad från den orörda skogsmarken. De inre bostadsrummen placerades i vinkel runt denna gård vilket gjort att kontakten mellan ute och inne mer påtaglig.

Formspråket för husens gestaltning hämtade vi från platsen. I Sävedalen finns många exempel på fin 60-talsarkitektur. Vi resonerade att Mimersvägen, med mörkt fasadtegel blandat med träpanel i eleganta väl lösta detaljer berikar området och gett ett trivsamt boende nära naturen!

Vi formgav även en projektspecifik hemsida inför försäljningen av de åtta villorna.

Sök