Skip to content

Nya Vallhamra torg

Beställare Aspelin Ramm fastigheter & Tuve bygg
Utfört 2016–2017
Ort Sävedalen, Partille
Uppdrag 79 lägenheter (etapp 2) respektive 56 lägenheter (etapp 3)
Team Pär Thurfjell (A, uppdragsansvarig), Jonas Lundgren (A) och Sophia Thurfjell (A)

Radar har varit med och projekterat den tredje etappen i nyskapandet av Nya Vallhamra Torg i Södra Sävedalen. Vallhamra torg byggdes som ett modernt stadsdelscentrum på 1960-talet. Närmare femtio år senare var det dags för förnyelse av centrumbildningen vilket totalt har omfattat ett nytillskott på ca 250 lägenheter, nya butiker samt ett nytt torg och gatustruktur som ger ett bättre samspel mellan centrumet och Vallhamra skola. Bakom satsningen står Aspelin Ramm Fastigheter vilka initierat och drivit projektet genom detaljplanearbetet och byggenomförande. Projektet har vuxit fram i etapper mellan 2013 och 2019 och involverat såväl Semrén Månsson arkitekter som Krook & Tjäder.

I det befintliga fastighetsbeståndet i närområdet dominerar hyresrätt som upplåtelseform. Genom projektet tillkommer bostadsrätter, vilket minskar de sociala klyftorna. Radars arbete har bland annat omfattat dessa tre punkthus med totalt 55 lägenheter, vilka ansluter till det övriga nytillskottet vilket präglas av vita putsade fasader och lekfull färgsättning. De befintliga verksamhetsidkarna, med stark förankring på platsen, har prioriterats och getts möjlighet att etablera sig i nybyggda lokaler. Med vårt projekt som bland annat innehåller en kafélokal i bottenvåningen mot torget så bidrar vi till att skapa gaturum kring bostäderna som präglas av trygghet och samvaro.

I projektet har vi även tagit fram utsmyckning för såväl den interiöra som den exteriöra miljön.

Sök