Skip to content

Vinst – markanvisningstävling i Spjösvik, Lysekils kommun.

Beställare Wood & Hill AB
Utfört 2023– pågående
Ort Spjösvik, Norra Grundsund, Lysekils kommun
Uppdrag Nybyggnation av ca 40 bostäder. Markanvisningstävling
Team Pär Thurfjell (Uppdragsansvarig A), Charlotte Farrouch (A), John Bogren (A), Sophia Thurfjell (A) Jonas Sutinen (L)

Markanvisningen i Norra Grundsund ger möjlighet att bygga ca 40 bostäder av blandade typer, med ambition att skapa attraktiva boenden som respekterar landskapet och kulturmiljön. Vår vision för området i Norra Grundsund utgår från Lysekils kommuns målbild gällande utformning av bebyggelse och har den övergripande ambitionen att skapa ett boende och livsmiljö som är platsanpassad i sin vidaste mening. Det ger förutsättningar till ett aktivt liv som lockar till ett boende året om. 

Gestaltning
Gestaltningen hämtar sin utgångs­punkt från de klassiska bohuslänska kustsamhällena, men utvecklas mot en ny teori präglat av ett lyhört och varsamt förhållande mellan byggnad och landskapet med sina former och färgtoner. Långsiktigt, hållbart byggande med en tidlös utform­ning i samklang med platsen har varit den övergripande målsättningen. 

Grundläggning
Vi har strävat efter en anpassning till både kulturmiljön och landskapet. Bebyggelse och tomtmark är noga anpassad till terräng och växtlighet, och har inneburit att vi utvecklat genomarbetade lösningar för såväl grundläggning med minimal sprängning som gällande utformning av både privat tomtmark och allmänna platser. 

Bebyggelsestruktur
Vi har optimerat antal huskroppar och utsiktsmöjligheter samtidigt som naturen sparas i mesta möjliga omfattning. Husen är placerade så att privata, och insynsskyddade platser utomhus uppstår i vindskyddade och soliga lägen (enligt fin bohuslänsk tradition), och dessa är tätt samman­kopplade till rummen inne i bostaden. Längre ut på tomtmarken övergår karaktären till naturmark, och utan synlig gräns mot den allmänna marken. Det gör att det visuella intrycket av det privatiserade minimeras, och minskar upplevelsen av förändring i miljön. 

Sök