Skip to content

Passivhusrenovering Stacken

Beställare Kooperativa hyresrättsföreningen Stacken
Utfört 2015–2017
Ort Göteborg, Bergsjön
Uppdrag Renovering till passivhus med byggnadsintegrerade solceller på fasad och tak
Team Pär Thurfjell (A, uppdragsansvarig), Jonas Lundgren (A, handläggande), Jan Hultén (Konstruktör) i samarbete med Energigruppen Stacken

Bevarande – ombyggnation av bostadshus till framtidshus. 2015 var Stacken känt som ett kollektivhus från miljonprogrammets dagar, med höga energiräkningar och stort renoveringsbehov. Idag har det förvandlats till ett passivhus enligt internationell standard vilket ger ett hus med extremt låg energianvändning. Huset är dessutom självförsörjande på el genom att alla fasader klätts med byggnadsintegrerade solceller.

I Norra Bergsjön var vi med när Kooperativa hyresrättsföreningen Stacken ville renovera om sitt kollektivhus till internationell passivhusstandard (EnerPHit), självförsörjande på solenergi. Miljonprogramhuset från 1968 i norra Bergsjön, som av Lars Ågren ritades om till kollektivhus 1980, Vi tillsammans med Effektiv Bygg, Passivhus-byrån, EnergimyndighetenNaturskyddsföreningen och Västra Götalandsregionen var delaktiga i projektet.

I samarbete med Energigruppen Stacken har vi tagit fram handlingar för tilläggsisolering med Rockwool‘s köldbryggefria RedAir Flex-system och fönsterbyte via Smartwin/i2. Dessutom har hela taket och alla fasader klätts i byggnadsintegrerade solceller. Fasadsolceller kom dessutom från ett återbrukslager som tillsammans med ett det självhängande isoleringssystemet gav ett ovanligt lågt klimatavtryck för en fasadrenovering. Vi ser fram emot att följa kollektivhusets fortsatta resa som sedan länge varit socialt hållbara och nu visar framfötterna mot en energieffektivisering av det befintliga byggnadsbeståndet.

 

Bilder av Fotograf Bert Leandersson samt flygfoto av Drönartjänst

Sök