Skip to content

Nio lägenheter blev 22 efter ombyggnad på Platågatan i Lunden

Beställare Ernst Rosén AB, Flodén Byggnads AB
Utfört 2019–2021
Ort Göteborg
Uppdrag Renovering av befintliga lägenheter samt tillskapande av 13 nya lägenheter genom om- och tillbyggnad. Nytt cykelhus och bostadsgård samt fasadrenovering.
Team Pär Thurfjell (Uppdragsansvarig A), Katarina Jensen (A), Joakim Haglund (A), Sophia Thurfjell (A), Yara Kakouh (A), Linda Wedblad (Uppdragsansvarig L), Daniel Eriksson (L), Tillgänglighet: Joakim Haglund (TIL)

Platågatan 4 är ett hus från 60-talet beläget i det centrumnära området Lunden i östra Göteborg. Vid projektets start hade huset ett omfattande renoveringsbehov där både interiör och exteriör behövdes ses över. Det fanns även ett önskemål om att utöka antalet bostäder. 

De befintliga lägenheterna totalrenoverades och försågs med nya kök och badrum med modern standard. Vissa av planlösningarna effektiviserades för att på så vis kunna tillskapa några ytterligare bostäder. Projektet kom även att omfatta en påbyggnad, där huset fick ett nytt tak med brantare lutning vilket möjliggjorde tillskapande av 8 nya vindslägenheter med sänkt tillgänglighet. Genom denna om- och tillbyggnad kunde antalet lägenheter öka från 9 till hela 22 stycken. 

De nya vindslägenheterna är små men välplanerade. En prioritet har varit att lösa bra kök och förvaringsmöjligheter den lilla ytan till trots. Mot nordväst har lägenheterna stora takfönsterbalkonger (takfönster som enkelt kan fällas ut till en balkong) som vetter mot en vacker utsikt över områdets takåsar. I sydost har lägenheterna i stället takkupor som skapar extra möblerbar yta.  

För att tillgodose behoven för det utökade antalet bostäder tillskapades även ett nytt rymligt cykelhus samt nya förråd och tvättstuga. 

Även fasaden fick ett rejält lyft. Gavlarna hade tidigare olika material där den ena var klädd med plåtkassetter och den andra med tegel i dåligt skick. Efter renoveringen fick huset istället en enhetlig ljus putsfasad. Balkongerna glasades in och fick en screentryckt front med ett mönster inspirerat från husets byggår. Återbruk av bla entréportarna till trapphusen.

 

Interiöra bilder och bild över takåsarna: Fotograf Jonas Berg
Exteriöra bilder: Fotograf Bert Leandersson

Bilder tagna före projektstart, under byggtid och kvällsbilder: Radar

Sök