Skip to content

Detaljplan för Stensjöberg, Mölndal

Beställare Privat/Mölndals stad
Utfört 2020–2022
Ort Mölndal
Uppdrag Radar arkitektur leder och tar fram en exploatörsdriven detaljplan för Stensjöberg 2 i samråd med kommunen. Planen möjliggör för ett uppförande av ett flerbostadshus uppdelat i tre olika huskroppar med 18 st lägenheter.
Team Olof Halvarsson (Uppdragsansvarig P), Axel Lindqvist (P)

Planområdet är beläget i Stensjöberg, mellan Kristinedal och Enerbacken i Mölndal, cirka två kilometer från Mölndals innerstad.

Genom detaljplanen ges möjlighet att uppföra tre mindre, sammanhängande flerbostadshus om 3,5 våningar med maximalt 18 lägenheter med ett sammanhängande underjordiskt garage. Bostäderna föreslås uppföras i ett exponerat läge vilket medför att det är viktigt att det bidrar till områdets kvalitéer och som harmoniserar med omgivande bebyggelse och landskap. 

Liljewall arkitekter har ritat husen.

Detaljplanen fick laga kraft i april 2022.

Sök