Skip to content

Nya mötesplatser vid Stora Hamnkanalen

Beställare Göteborg Stad
Ort Göteborg
Uppdrag Parallellt uppdrag kaj – mötesplats
Team Monika Levan (L, uppdragsansvarig), Mikael Broberg (L), Sebastian Pauly (A), Oskar Götestam (P), Joakim Forsemalm (SL)

Radar var ett av tre kontor som valdes ut för ett parallellt uppdrag om utvecklingen av området runt Stora Hamnkanalen mitt i centrala Göteborg. Uppdraget syftade till  att bistå Stadsbyggnadskontoret i arbetet med att ta fram förslag utformat till en ”low-linelösning”, det vill säga skapa förutsättningar för stadslivet att närma sig vattnet i  bassängerna. Förslaget bygger på och tar i beaktande de önskemål som framkommit under 2013 års förstudie – en förstudie som även den togs fram av kontoret.

Det  övergripande målet med uppdraget var dels att uppfylla göteborgarnas uttalade önskan att komma närmare vattnet och att vattnet ska upplevas närmare i staden, men även att göra Södra och Norra Hamngatan mera livfulla och att locka oss göteborgare och besökare att även utforska Västra Nordstaden. Dessa önskemål är kända genom de omfattande dialogarbeten som genomförts med invånare i och besökande till Göteborg inom ramen för Göteborg 2021 – inför stadens 400-årsjubileum.

Vi inledde arbetet med en enklare plats och stråkanalys för att identifiera vilka faktorer som kan ha potential att generera gångtrafik och därmed underlag för vistelse på platsen. Det är vår övertygelse att man behöver koppla en framtida Low-Line samman med det existerande och i framtiden planerade nätverket för att generera en grund för vistelse i rummet och får folk att lättare och även oplanerat komma och spendera tid på vattnet i kanalrummet.

Huvudmålet med vistelseytorna har varit att skapa mötesplatser som kan facilitera möten av många olika slag. Genom att identifiera vilka användargrupper som rör sig i staden och vilka vi anser ytterligare behöver  synliggöras har vi funnit ett antal motiv för våra mötesplatser och vi föreslår flexibla lösningar som kan erbjuda robusta plattformar för möten av olika slag och olika  sociala behov i vår stadskärna. Vi tittar även på vilka olika storlekar av grupper som rör sig i rummet för att se hela skalan av sociala sammankomster, alltifrån den  enskilda vilan med en bok till storskalig festival. Vi vill med det mena att ett nytt stadsrum av den här kalibern bör kunna se och facilitera hela skalan av användargrupper, gruppstorlekar och tider på dygnet.

Sök