Skip to content

Upplevesrikt urbant kvarter i Gamlestaden

Beställare Platzer
Utfört April 2021 pågående
Ort Gamlestaden, Göteborg
Uppdrag Utveckla förslag med bostäder, förskola, kontor och stöd i planarbetet
Team Oskar Götestam (P) Sebastian Pauly (A) Magnus Larsson (P) Ulrika Eliasson (L) Janna Kampers (A) Susanna Ringnér (A)

Platzer utvecklar Gamlestaden till en av Göteborgs mest intressanta stadsdelar där historien är en viktig del för att skapa en upplevelserik urban miljö. Radar har ansvarat för utvecklingen av att förslag med bostäder, förskola, kontor mm parallellt med ett gediget stöd i planarbetet. Kombinationen gör att förslaget blir mer initierat och att processen kan hålla ett högt tempo.

Gamlestaden är en viktig del av Göteborg, både ur ett historiskt perspektiv, men också för framtiden. Med en möjlighet att förändra stadsbilden, komplettera med nya funktioner och förtäta stadsdelen kommer Gamlestaden att uppfattas som väldigt annorlunda om 10 år. Platzer är en viktig part i detta och Radar är involverade i flera projekt för dem.

Radar är engagerade för att utveckla förslaget, stötta med planarbetet och driva hållbarhetsfrågorna så att både platsen och Platzer är med och skapar framtidens miljöer för boende och verksamma. I projektgruppen deltar arkitekter, landskapsarkitekter och planeringsarkitekter för att skapa en bred förståelse och ett förslag som utmanar konventionerna. Inom uppdraget anlitas experter inom mobilitet, risk, akustik mm.

Sök