Skip to content

Dialog för Landvetter C

Beställare Härryda kommun
Utfört 2017-2019
Ort Landvetter centrum
Uppdrag Dialogworkshop, 100 Delade Meningar, dialog med unga och företagare
Team Joakim Forsemalm (SL) och Mia Börjesson (P, SL)

Landvetter, i Härryda kommun strax utanför Göteborg, ligger i ett regionalt sett väldigt tillgängligt läge vid RV40. För ett par år sedan byggde Tornstaden ett bostadskvarter i form av ett flerfamiljshus och nyligen invigdes ett nytt kulturhus, ritat av Fredblad arkitekter. Nu tar Härryda kommun arbetet vidare med fler kvarter för bostäder i flerfamiljshus. Radar genomför i samband med det en proaktiv dialog.

Förutom en större workshop i form av ett öppet hus, i just Kulturhuset, innefattar projektet också samtal med företagare och fastighetsägare och med unga. Vi genomför också en “snabb-och-smutsig” intervjuserie med besökande i Landvetter centrum.

Dialogarbetet fungerar som ett steg innan beslut tas om detaljplaneuppdrag och är ett nytt sätt att arbeta i kommunen.

Sök