skip to Main Content

Inom tema Arkitektur arbetar vi med Bostäder, FastighetsutvecklingKommersiella fastigheterOmbyggnad & transformationUtbildningslokaler och Vård & omsorg.

Inom tema Arkitektur arbetar vi med Bostäder, FastighetsutvecklingKommersiella fastigheterOmbyggnad & TransformationUtbildningslokaler och Vård & omsorg.

Bostäder

Hemmet och att må väl där man bor är kanske det viktigaste för de allra flesta. På Radar har vi ett stort fokus på människors livsmiljö, både innanför och utanför väggarna. Med stöd av en analytisk och konceptbaserad arkitekturfilosofi där hållbarhet, kontext, upplevelse, ekonomi är viktiga parametrar ihop med en bred erfarenhet formar vi bostadsmiljöer där framför allt människan står i fokus. Tjänsteansvarig Susanna Ringnér

Fastighetsutveckling

Vissa fastigheter kan utvecklas och bli mer stadslivsgenerösa än de är idag och bidra till ett rikare stadsliv. Vi utvecklar fastigheter och dess värde genom att komplettera med fler funktioner, fler upplevelsevärden och hållbara lösningar. Tjänsteansvarig Ulrik Neuendorf

Kommersiella fastigheter

Oavsett vilken kommersiell yta vi är med och skapar, om det är ett kontor för ett större bolag, en industrilokal eller yta för handel så strävar vi efter forma en arbetsplats som främjar kreativitet, innovation och som får människor att trivas och må bra. Vi lyssnar till era önskemål, använder våra erfarenheter och har koll på den senaste forskningen på området för att skapa en yta för just era visioner. Tjänsteansvarig Susanna Ringnér

Ombyggnad och transformation

Att ta hand om det redan byggda genom att omvandla, transformera, återbruka, förädla och utveckla den byggda miljön runt omkring oss och anpassa den för att möta samtida och framtida behov. För att bidra till klimatomställningen kan vi, med hjälp av våra erfarenheter av omvandlings- och utvecklingsprojekt av såväl kontor, bostäder, industrilokaler och inredning med återbruk, tillsammans med er hjälpa till med att skapa cirkulär arkitektur. Vi värdesätter möjligheten att utveckla istället för att ersätta. Tjänsteansvarig Pär Thurfjell

Utbildningslokaler

Att skapa miljöer som underlättar för lärande och utveckling men som samtidigt inte tappar sin lekfullhet och sin sinnlighet är något vi triggas av. Vi baserar vår arkitektur på forskning och erfarenhet, samtidigt som vi drivs av en nyfikenhet och ren entusiasm för att utveckla morgondagens bästa skolor och förskolor. Tjänsteansvarig Ulrik Neuendorf

Vård och omsorg

Att den byggda miljön kan påverka vår hälsa visar forskningen och det tar vi fasta på när vi utformar vårdmiljöer och boendemiljöer för äldre. Radar har ett flertal kompetenser med erfarenhet inom olika områden vilket borgar för väl genomlysta och innovativa projekt där våra kunders önskemål och visioner förverkligas. Tjänsteansvarig Pär Thurfjell

Vi har certifiering inom sakkunnig tillgänglighet TIL

Sök