skip to Main Content

Inom tema Arkitektur arbetar vi med Bostäder, FastighetsutvecklingKommersiella fastigheter, Utbildningslokaler och Vård & omsorg.

Inom tema Arkitektur arbetar vi med Bostäder, FastighetsutvecklingKommersiella fastigheter, Utbildningslokaler och Vård & omsorg.

Bostäder

Hemmet och att må väl där man bor är kanske det viktigaste för de allra flesta. På Radar har vi ett stort fokus på människors livsmiljö, både innanför och utanför väggarna. Med stöd av en analytisk och konceptbaserad arkitekturfilosofi där hållbarhet, kontext, upplevelse, ekonomi är viktiga parametrar ihop med en bred erfarenhet formar vi bostadsmiljöer där framför allt människan står i fokus. Tjänsteansvarig: Susanna Ringnér

Fastighetsutveckling

Vissa fastigheter kan utvecklas och bli mer stadslivsgenerösa än de är idag och bidra till ett rikare stadsliv. Vi utvecklar fastigheter och dess värde genom att komplettera med fler funktioner, fler upplevelsevärden och hållbara lösningar. Tjänsteansvarig: Ulrik Neuendorf

Kommersiella fastigheter

Oavsett vilken kommersiell yta vi är med och skapar, om det är ett kontor för ett större bolag, en industrilokal eller yta för handel så strävar vi efter forma en arbetsplats som främjar kreativitet, innovation och som får människor att trivas och må bra. Vi lyssnar till era önskemål, använder våra erfarenheter och har koll på den senaste forskningen på området för att skapa en yta för just era visioner. Tjänsteansvariga: Pär Thurfjell och Susanna Ringnér

Utbildningslokaler

Att skapa miljöer som underlättar för lärande och utveckling men som samtidigt inte tappar sin lekfullhet och sin sinnlighet är något vi triggas av. Vi baserar vår arkitektur på forskning och erfarenhet, samtidigt som vi drivs av en nyfikenhet och ren entusiasm för att utveckla morgondagens bästa skolor och förskolor. Tjänsteansvarig: Elin Orstadius

Vård och omsorg

Att den byggda miljön kan påverka vår hälsa visar forskningen och det tar vi fasta på när vi utformar vårdmiljöer och boendemiljöer för äldre. Radar har ett flertal kompetenser med erfarenhet inom olika områden vilket borgar för väl genomlysta och innovativa projekt där våra kunders önskemål och visioner förverkligas. Tjänsteansvarig: Pär Thurfjell

Vi har certifiering inom sakkunnig tillgänglighet TIL

Sök