Skip to content

Interiör gestaltning av Fleminghallen, Huddinge

Beställare Huddinge Kommun
Utfört 2015–2016
Ort Flemingsberg
Uppdrag Interiör gestalting av idrottshall med biytor, nybyggnation
Team Sophia Thurfjell (koncept och inredningsprojektering). Norra Flygeln, Göteborg (husprojektering)

Interiör gestaltning vid nybyggnation av idrottshallen i Flemingsberg. När vi gestaltade hallen invändigt, utgick vi från den viktiga prideflaggans starka kulörer. Flaggan symboliserar mångfald, respekt och stolthet i samhället och våra olika mellanmänskliga relationer.

Fleminghallen är en arrangemangsarena med en fullstor A-hall med plats för 500 sittande åskådare för basket, innebandy och handboll och en B-hall för bland annat badminton. 

Vi vill att hallen ska vara en trygg plats, där det är nolltolerans mot kränkningar och trakasserier. Det är tyvärr vanligt att hbtqi-personer upplever olika inskränkningar som påverkar deras levnadsvillkor. Undersökningar visar att nästan var fjärde ung hbtqi-person har avstått från en fritidsaktivitet av rädsla för att bli dåligt bemött. Vi vill genom färgsättningen skapa respekt och stolthet, bidra till ökad trygghet och göra miljön inkluderande för alla hbtqi-personer oavsett ålder.

Samtliga invändiga ytskikt, enligt tillgänglighetskrav, i A-hall, B-hall, korridorer, omklädningsrum, konferensrum, kafé, sociala ytor, entré, butik/utställningsyta, personalrum/kök, vilrum, föreningslokaler. 

Uppdrag via arkitektkontoret Norra Flygeln
Arkitekt Sweco

Foton Johan Dirfors

Foto från match FBI Tullinge

Sök