skip to Main Content

Vi har valt ut sju nyckelinitiativ inom hållbarhet där vi finslipar vår spetskompetens. Genom utvalda fokusområden ger vi oss själva utrymme att utvecklas och vill inspirera våra kunder att fördjupa sina uppdrag inom dessa.

Vi har valt ut sju nyckelinitiativ inom hållbarhet där vi finslipar vår spetskompetens. Genom utvalda fokusområden ger vi oss själva utrymme att utvecklas och vill inspirera våra kunder att fördjupa sina uppdrag inom dessa.

Barnperspektivet

Barnen har en självklar plats för oss på Radar. Oavsett om vi utformar skolmiljöer eller tät stadsbyggnation har vi barnens perspektiv och rättigheter i fokus. Vår ambition är att skapa förutsättningar för lek och upptäckande, pedagogik och utbildning men också för rörelse och trafiksäkerhet. När barnen finns med i designarbetet blir resultatet bra för alla generationer.

Biologisk mångfald

Vår gemensamma framtid är beroende av att vi bevarar den biologiska mångfalden. Därför arbetar Radar för att värna och stärka naturens artrikedom genom att skapa sammanhängande grönstrukturer. Utöver sinnliga upplevelser och lekvärden kan buller reduceras och luftkvaliteten förbättras. Men komplexiteten kräver breda nätverk och där spelar vår samverkan med C/O City en viktig roll.

Bygga i trä

Vi gillar trä som byggmaterial. Inte bara för att trä är en kolsänka för växthuseffekten. Vi kan räkna upp många fler argument; som hälsa, trivsel, flexibilitet och byggtid. Störst initial klimatpåverkan har byggnaders stomme och där väljer vi gärna en lösning i trä. Vi har en gedigen kontorskunskap av projektering av allt från stomsystem i kl-trä till stora spännvidder av fackverk i limträ.

Cirkulär arkitektur

Återbruk är nödvändigt för ett hållbart samhälle. Därför ser vi alltid möjligheter till bevarande och omvandling innan vi bygger nytt.

Begreppet återbruk handlar om cirkulära materialflöden som i byggbranschen aktualiseras vid byggande, förvaltning och rivning. För oss på Radar är det viktigt att arkitektur och stadsbyggnad utformas så flexibelt att det kan tas till vara i framtiden. Cirkulär arkitektur är nödvändigt för ett hållbart samhälle med låg klimatpåverkan och effektiv resursanvändning.

Dagvatten / Skyfall

I spåren av de pågående klimatförändringarna finns ett ökat behov av lösningar för att omhänderta dagvatten och skyfall. Översvämningsrisken är särskilt hög i områden med övervägande andel hårdgjorda ytor. Vi designar och beräknar för att optimera en dagvattenlösning som tar vara på platsens möjligheter och integreras med övriga funktioner

Hållbart resande

Framtidens sätt att förflytta sig kommer att präglas av elektrifiering och delningstjänster. När parkeringsplatsernas roll förändras kommer stora ytor i städerna att frigöras. Samtidigt kommer utformningen av trafikmiljöer även i fortsättningen vara viktiga för en attraktiv reseupplevelse. Oavsett om du väljer att promenera, cykla eller resa med kollektivtrafiken. Just cykel och tåg är Radars älsklingsalternativ i allt från matleveranser till studieresor.

Klimatberäkningar

Kravet på klimatdeklarationer av byggnader har flyttat fram positionen för ett hållbart byggande. Vi är väl förberedda och kan erbjuda en rad tjänster. Vi ger råd och stöd tidigt i klimatdeklareringsprocessen och hjälper dig som kund att ta fram förenklade livscykelanalyser redan i programskede. Våra BIM-modeller kan anpassas för att få ut detaljerade materialmängder för kalkyl- och klimatberäkningar. Vi är dessutom sedan årsskiftet medlemmar i Sweden Green Building Council, där vi bland annat ska vara med i uppdateringsarbetet av certifieringssystemet för stadsdelar – Citylab. Vi har även certifierade samordnare för Citylab, Miljöbyggnad och NollCO2.

Greenpaper

Vad kan vi själva göra i vardagen? Nu utmanar vi andra i branschen att jobba lika hårt som vi,  eller ännu hårdare, för klimatet. Genom en serie Greenpaper presenterar vi vårt eget hållbarhetsarbete. Genom våra historier hoppas vi kunna sprida kunskap och sporra andra. Har du själv en smart idé som vi kan inspireras av så dela gärna med dig. Att dela idéer, produkter och tjänster är – som bekant – en nyckel i omställningen till ett klimatneutralt samhälle.

Plisseringen Gamlestadens fabriker

Uppsala Life Arena

Skolgård Tröingeskolan

Vision Mullsjö centrum

Kvarteret Tärnan Varberg

Fjällbo Park

BRF Västgötagatan

Återbrukshuset Bråta

Bostadsgård Kv Oxhuvudet, Brämaregården

Kv Oxhuvudet, Brämaregården

Pedagogen Park Mölndal

Bostadsgård Pedagogen Park

Fredriksborg, Örgryte

Bostadsgård Koltrasten Pedagogen Park

Koltrasten Pedagogen Park

Renovering passivhus Stacken

Ombyggnation Platågatan, Lunden

Vegeljung ny stadsdel, Ängelholm

Gibraltarvallen, Get a Lott

Vind och gård Tredje Långgatan

BUP-mottagning Krokslätts VC

Klättergym, Stenkullen

Hyresrätter i Östra Kålltorp

Nya Hovås

Förskolegård Tuve

Hemköp Särö centrum

Borås stad, väven

Fleminghallen Huddinge

Detaljplan kulturskola, Eslöv

Kv Häggen Vasastan

Kungsbacka innerstad

Havsnära villor Ugglarp

BVC-mottagning Nordmanna VC

Detaljplan Backaplan

Exploatörsdrivet i Wendelstrand

Bytespunkter Göta älv

Stenen Tvååker

Ärlevägen Floda

Fritidshus Ulebergshamn

Skara ishall

Fjällbäckstorget Idre

Ungdomsmottagning Nordmanna VC

Detaljplan Stehag, Eslöv

Kvibergsskolan F–3

Space syntaxanalys i Värnamo

Fyrstrandsbyn, Varberg

Campus Lundby

Utvecklingsplan för Halmstads stränder

Ungdomsmottagning Mölnlycke VC

Fritidshus Kyrkesund Tjörn

Ungdomsmottagning Krokslätts VC

Linbanestation Wieselgrensplatsen

Onsala Gårdar

Bostadsgård för BRF Vindragaren

MBHV-mottagning Solgärde VC

Gård för Västerport

Dagvatten och urbant huvudstråk Södra Munksjön

Stråkanalyser Trollhättan

BVC-mottagning, Solgärde VC

Översiktsplan Bollebygd

Kvilledalen

Kv Öljetten Södra Munksjön

Ny skola Björkö

Dialoger Ale kommun

Grönytefaktor i Jönköping

Sök