Skip to content

Vi har bestämt oss för att bli både tuffare och mer konkreta i arbetet mot ett hållbart samhälle. Med utgångspunkt i evidensbaserad kunskap driver vi våra uppdrag mot högre hållbarhet tillsammans med våra kunder.

Vi har bestämt oss för att bli både tuffare och mer konkreta i arbetet mot ett hållbart samhälle. Med utgångspunkt i evidensbaserad kunskap driver vi våra uppdrag mot högre hållbarhet tillsammans med våra kunder.

Genom Radars tvärvetenskapliga arbetssätt bidrar vi med en bred kunskapsbas som omfattar miljö, ekonomi och sociala aspekter i alla skeden av hållbar stadsutveckling. Vi kommunicerar vårt arbete med en rad olika grepp – Ett hållbarhetsverktyg, våra sju fokusområden inom hållbarhet, samt genom så kallade Greenpapers.

Radars hållbarhetsverktyg

Med vårt egendesignade hållbarhetsverktyg baserat på FN:s globala mål för hållbar utveckling, Agenda 2030, fokuserar vi på tio av de globala målen som berör samhällsplanering och byggsektorn. För varje målformulering har vi samlat våra erfarenheter, metoder och analysverktyg i en stor kunskapsbank som direkt kan sammankopplas med konkreta åtgärder för ett hållbarare projekt.

Läs mer om vårt hållbarhetsverktyg

Att nå fram med sina idéer för hållbarhet handlar mycket om att visualisera. Detta gör vi dels med en värderos där vi mäter hållbarhetsprestandan i början och slutet av varje större uppdrag, dels med en hållbarhetsmeny där vi visar på åtgärder i projektet. Sammantaget med kunskapsbanken bildar dessa Radar hållbarhetsverktyg – en radar för att skanna av och identifiera nyckelfrågor och målsättningar samt vilka metoder och verktyg vi kan använda för att skapa och förankra hållbarhetsåtgärder. 

Vi ”jobbar med data” för att citera en gammal film. Med underbyggda argument driver vi uppdragen mot högre hållbarhet tillsammans med våra kunder.

Fokusområden inom hållbarhet

Radar har valt ut sju fokusområden inom hållbarhet där vi har ett starkt engagemang och erbjuder spetskompetens. Sju områden där vi tror att vi kan göra störst skillnad för samhälle, klimat och miljö. Klimatberäkningar, Hållbart resande, Dagvatten/Skyfall, Cirkulär arkitektur, Bygga i trä, Biologisk mångfald och Barnperspektivet.

Läs mer om våra fokusområden

Greenpaper

Vad kan vi själva göra i vardagen? Nu utmanar vi andra i branschen att jobba lika hårt som vi, eller ännu hårdare, för klimatet. Genom en serie Greenpaper presenterar vi vårt eget hållbarhetsarbete. Genom våra historier hoppas vi kunna sprida kunskap och sporra andra. Har du själv en smart idé som vi kan inspireras av så dela gärna med dig. Att dela idéer, produkter och tjänster är – som bekant – en nyckel i omställningen till ett klimatneutralt samhälle.

Läs mer om våra Greenpapers

Certifieringar

Vi är medlemmar i Sweden Green Building Council, där vi bland annat är  med i uppdateringsarbetet av certifieringssystemet för stadsdelar – Citylab. Vi har även certifierade samordnare för Citylab, Miljöbyggnad och NollCO2.

Kontaktpersoner:
Certifierad samordnare Miljöbyggnad och NollCO2: Jonas Lundgren Arkitekt SAR/MSA, Civilingenjör
Operativa rådet för Citylab: Oskar Götestam VD, Planeringsarkitekt FPR/MSA

Samverkan

Vi vet att vi gör världen bättre genom att dela kunskap mellan varandra. Dessa är våra viktiga samarbetspartners i rörelsen mot att uppfylla Agenda 2030.

Sök