Skip to content

BUP-mottagning, Krokslätts VC, Mölndal

Beställare Närhälsan, Västra Götalandsregion och Hemsö AB
Utfört 2017
Ort Mölndal
Uppdrag Inredningsuppdrag, ombyggnad och renovering av slitna lokaler i två plan 1200 kvm
Team Pär Thurfjell (A) Sophia Thurfjell (I) Charlotte Farrouch (A)

Uppdraget bestod i ombyggnad och ytskiktsrenovering av nedgångna lokaler i två plan med total yta på 1200 kvm, samt framtagning av möbler och möbleringsplan. Flera väntrum, samtals- och undersökningsrum och läkarexpeditioner. På bägge planen gjordes det konferens- och kök/personalrum och receptioner.

Väntrummen skulle passa både barn och ungdomar mellan 5 till 20 år. Det fanns en tydlig önskan både från personalen och från ungdomarna som besökte mottagningen att man villa ha en privat sfär, att man skulle kunna sjunka ner och gömma sig medans man väntade på att få komma in och träffa sköterska eller läkare.

Dörrarna har fått olika kulörer och de har koordinerats med linoleumgolven i de olika rummen. Beroende på om det är ett testrum, en läkarexpedition eller ett samtalsrum så har de har fått specifika kulörer, inte bara för att besökarna lättare ska kunna hitta till rätt dörr, utan också för att göra en lång korridor lite mindre trist. Det planerades även för lite större illustrationer i form av figurer på väggen invid varje dörr i korridorerna. Det var för att de som kom till mottagningen skulle ha något skoj att titta på och kanske kunde figurerna få igång ett samtal och göra ett jobbigt besök något lättare.

Bilder Bert Leandersson

Sök