Skip to content

Utnyttja platsens potential

Beställare Privata beställare
Utfört Löpande
Uppdrag Från 10 -1000 bostäder mm
Team Oskar Götestam (P)

Många av de stora och intressanta idéerna som skapas inom stadsutvecklingen kräver ofta en ny detaljplan. Det första steget är att ta fram en planansökan som kommunen prövar innan beslut fattas.

Radar arbetar kontinuerligt med flera fastighetsägare som vill utveckla sitt bestånd och vara aktiva parter i stadsbyggnadsfrågor.

En planansökan är grunden för den gemensamma visionen för en miljö – kring vilken kommunen och fastighetsägaren kan samlas och börja utveckla idén till något som alla uppskattar. Nyckeln till en bra planansökan är en god förståelse av platsen, potentialen och ett antal aspekter som skapar förutsättningarna för ett bra förslag.

Radar har utvecklat en process som strukturerat leder mot en väl underbyggd planansökan. Det borgar för en kort handläggningstid på kommunen och ett beslut som baseras på fakta och uppdaterad praxis.

Vi har erfarenhet av planansökningar med väldigt olika omfattning och ändamål. Gemensamt för dem är noggrannheten och som en effekt av det, ett stort antal positiva planbesked.

Sök