Skip to content

Radar driver sedan drygt tio år, projekt i egen regi, för att accelerera hållbarhetsfrågorna, driva gestaltningen av miljön till längre än brukligt och för att skapa en plattform för ett lärande samtal inom de olika projekten och inom kontoret. Projekten ger oss en möjlighet att testa nya lösningar, utvärdera dem och implementera i framtida projekt, oavsett om det är i egen regi eller inte.

Ärlevägen i Floda och Mimersvägen i Sävedalen är två genomförda projekt. Två aktuella projekt är i genomförandefasen – Brunnshög i Lund och ett spännande projekt som vi ännu inte kan berätta om, men snart.

Det finns en röd tråd i allt vi gör

Anpassning och unika lösningar är det som binder samman våra projekt. Att utnyttja platsens potential, förhålla sig aktivt till de svårigheter som finns och skapa så stora upplevelsevärde som det bara är möjligt är utmaningen som är gemensam i alla projekt. Allt inom den ekonomiska verklighet som begränsas av betalningsvilja och byggkostnader. Därför är vi extra stolta över ett det första projektet blev nominerat till Debutpriset 2013.

Vi söker ständigt nya möjligheter

Det är intressant att komma i kontakt med markägare, projektutvecklare och leverantörer som är intresserade av att skapa nya givande samarbeten. Delar du vår nyfikenhet och tror att det finns en gemensam väg framåt, hör av dig till Oskar Götestam, 0703-673 873.

Åtta villor på Ärlevägen i Floda – Egen regi

Naturanpassade hus mitt i vacker natur byggda av miljövänliga material. Projektets mål var att bygga åtta hus med en exklusiv känsla gällande arkitektur och utformning till ett bra pris. Projektet har varit publicerat i tidskriften Arkitektur och blev även nominerat Arkitekturs debutpris 2013 samt till Helge Zimdalpriset 2013.

Floda ligger 25 kilometer nordöst om Göteborg. Det är en naturlig hylla på en sluttning med stora ekar och en vacker utsikt över sjön Sävelången. Genom att utnyttja de befintliga förutsättningarna på platsen och placera husen halvvägs ut över kanten på sluttningen fick samtliga hus fin utsikt mot sjön. Samtidigt skapades mer plats på den soliga sydvästliga sidan av tomten. Den boomerangformade byggnaden lämnar en öppen yta mot gatan och en mer skyddad plats söder om byggnaden som maximeras genom att placera samtliga hus så långt norrut som möjligt på varje tomt.

Lanseringen av projektet skedde i samband med en Bo- och energimässa i Lerum. Projektets marknadsföring, och det grafiskt materialet så som mässmonter, projekthemsida, div försäljningsmaterial och all annonsering stod vi själva för, där vi var avsändaren tillsammans med mäklarfirman Svensk fastighetsförmedling. Det grafiska konceptet innebar att visa mycket bilder, ”vanliga” människor samt att det skulle kännas modernt, tryggt och »grönt«. Målet var att bygga åtta hus med en exklusiv känsla gällande arkitektur och utformning till ett bra pris. 

Bilder av Fotograf Bert Leandersson

Läs mer om de åtta husen på Ärlevägen i Floda

Åtta villor på Mimersvägen, Sävedalen – Egen regi

Vinst vid en inbjuden markanvisningstävling, arrangerad av Partille Kommun. De åtta bostäderna är placerade i dramatisk terräng med generösa passager till omkringliggande grönområden. Tävlingsvinsten följdes av ett detaljplanearbete som präglades av lyhördhet och strävan efter god dialog med de boende i omgivningen.

Detta bidrog till att planen kunde vinna laga kraft sommaren 2012 utan några överklaganden.

Bostäderna är placerade i dramatisk terräng med generösa passager till omkringliggande grönområden. Vi ville skapa tydliga och privata yttre rum till varje bostad genom en insynsskyddad atriumgård, avgränsad från den orörda skogsmarken. De inre bostadsrummen placerades i vinkel runt denna gård vilket gjort att kontakten mellan ute och inne mer påtaglig.

Vi formgav även en projektspecifik hemsida inför försäljningen av de åtta villorna.

Bilder av fotograf Bert Leandersson

Fler bilder och mer om projektet på Mimersvägen

Sex radhus i Brunnshög, Lund – Egen regi

Radar vann en markanvisning på temat ”arkitektritade radhus” som Lunds kommun arrangerade i den nyskapande stadsdelen Brunnshög. De sex radhusen har alla varierande storlekar med sina egna karaktärer. Husen har också ett stort fokus på hållbarhet med en stomme delvis i trä med låg energiförbrukning.

Alla husen har en social bottenvåning med siktlinjer från fasad till fasad och de stora glaspartierna i köket ut mot trädgården ger ett tätt förhållande mellan ute och inne. I husen finns en öppning i bjälklaget till plan två vilket både skapar rymd, kontakt mellan våningarna och mer ljus till entréplanet. Storleken på radhusen varierar och är mellan 143 och 168 kvm.

De övre planen rymmer flera sovrum, allrum och badrum i olika kombinationer. Husen har terrasser, några har franska balkonger och några har två terrasser med en pergola. 

Läs mer om våra sex radhus i Brunnshög
Sök