Skip to content

Bostäder vid Hemvärnsvägen

Beställare Energieffektiva Hus AB
Utfört 2017–2018
Ort Hönö, Öckerö kommun
Uppdrag Flerbostadshus med åtta lägenheter
Team Susanna Ringnér (A, uppdragsansvarig), Anna Olofsson (A), Åsa Modéus (L), Mikael Broberg (A/L), Anna-Maria Insulander (L)

I ett småskaligt bostadsområde på Hönö har vi ritat ett mindre flerbostadshus som tillför nya boendemöjligheter.

Projektets som har utvecklats åt Energieffektiva Hus har tillkommit med utgångspunkt för att tillföra en alternativ boendeform i ett område på Hönö, som till allra störst del består av villor och radhus. 

Bostadshuset är relativt litet och gestaltat för att passa in bland dem skärgårdsvillor och radhus som omger det. På fastigheten fanns tidigare ett större bostadshus med en välbevarad trädgård med flera gamla fruktträd. Det nya huset är byggt i samma läge som det gamla huset och en stor del av trädgården gick att bevara och bidrar till att det nya huset smälter in i omgivningen.  

Huset innehåller 8 lägenheter i olika storlekar med ljus och utblickar från två håll. Lägenheterna har balkonger eller uteplatser och på gården finns gemensamma uteplatser bland de gamla fruktträden.

Sök